5.2.2021

Nyt voi vaikuttaa Pruntsin kortteleiden kehittämiseen sekä ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaan!

Kemin kaupunki toteuttaa Ympäristöministeriön tukemassa Ikävihreä Pruntsi- hankkeessa aluesuunnitelman Pruntsin kortteleiden kehittämiseksi ikä- ja muistiystävälliseksi asuinalueeksi. Lisäksi tämän kevään aikana päivitetään myös Kemin kaupungin “Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2021–2023”.

Pruntsin alueen kortteleista on tarkoitus luoda yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toimijuutta tukeva asuinympäristö, jossa ikääntyvät sekä muistisairaat voivat elää täysipainoista ja mielekästä arkeaan. Alueella toimitaan kestävän kehityksen periaattein, suositaan monisukupolvisia kohtaamisia ja tarjotaan sosiaali- ja terveyspalveluita uudella tavalla. Samalla luodaan uudenlaista toimintamallia ikäihmisten palveluiden kehittämiseksi.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa kuntia laatimaan myös suunnitelman ikääntyvän väestön tukemiseksi. Suunnitelmassa tulee arvioida ikääntyneiden hyvinvoinnin tilaa, palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi kunnan tulee määritellä tavoitteet ikääntyvien hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja palveluiden kehittämiseksi sekä määritellä toimenpiteet, joilla saavutetaan määritellyt tavoitteet.

Kemiläisillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa ikä- ja muistiystävällisen asuinalueen kehittämiseen ja hyvinvointisuunnitelman laatimiseen vastaamalla sähköiseen kyselyyn 21.2.2021 mennessä tai ottamalla yhteyttä hankesuunnittelija Tanja Marjanen-Korkalaan.

Sama kysely löytyy Ikävihreä Pruntsi Facebook-sivuilta.

Kysymyksiin voi vastata vaikkei arjen ja asumisen muutokset vielä tällä hetkellä koskisikaan itseä. Vastata voi siitä näkökulmasta minkälaista asioita ja asumista toivoisi, kun itse vanhenee.

Jokainen vastaus on tärkeä!

Lisätietoja:

Tanja Marjanen-Korkala, Hankesuunnittelija, tanja.marjanen-korkala@kemi.fi, 040 663 1637

Rita Oinas, Hoiva- ja hoitotyön johtaja, rita.oinas@kemi.fi, 040 548 2039

Takaisin listaukseen