11.1.2022

Osallistava budjetointi 2022

Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan siinä mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin määrätyt taloudelliset resurssit käytetään. 

Osallistuva budjetointi on demokraattinen prosessi: se on kuntalaisten avointa keskustelua, vuoropuhelua ja intressien yhteensovittamista sekä yhteistyötä asukkaiden kanssa. Sen avulla voidaan parantaa valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta sekä vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaan. Se on myös keino motivoida asukkaita kiinnostumaan, osallistumaan ja ottamaan myös itse vastuuta. 

Kemin kaupunki jatkaa jo useita vuosia kaupungissa käytössä ollutta ja hyväksi koettua osallistuvaa budjetointia vuonna 2022. Tällä kertaa kaupunki pyytää kemiläisiltä ehdotuksia siitä, miten he käyttäisivät 30 000 euroa. Ehdotusten teemaksi on päätetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen ja aktiivisuuden lisääminen osana koronapandemiasta toipumista.

Esityksiä on mahdollisuus tehdä oheisen linkin kautta avautuvalla lomakkeella. Kysely on tänä vuonna kaksivaiheinen, jossa ensin kerätään ehdotuksia ja sitten niitä kannatetaan. Eniten kannatusta saaneet ehdotukset tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kevään aikana.

Ehdotuksia on mahdollisuus jättää 26.1.2022 klo 15.00 asti.

Takaisin listaukseen