12.1.2023

Osallistava budjetointi 2023

Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan siinä mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin määrätyt taloudelliset resurssit käytetään.

Kemin kaupunki jatkaa jo useita vuosia kaupungissa käytössä ollutta ja hyväksi koettua osallistuvaa budjetointia vuonna 2023.

Kaupunki pyytää kemiläisiltä ehdotuksia siitä, miten he käyttäisivät 30 000 euroa. Tänä vuonna ehdotusten teemana on  kaupunkikeskustan viihtyisyyden ja vetovoiman kehittäminen. Ehdotukset voivat olla pienimuotoisia investointeja, joilla hankintaan jotain uutta tai korjataan käytössä kulunutta. Kävelykadun kehittämiseen osallistuvan budjetin varoja ei voi käyttää – siihen on varattu talousarvioon 2023 oma määräraha.

Kysely on kaksivaiheinen: Ensin tällä lomakkeella kerätään ehdotuksia ja toisessa vaiheessa ideat julkaistaan kaupungin www-sivuilla julkisesti kannatettaviksi.

Eniten kannatusta saaneet ehdotukset tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kevään aikana.

Esityksiä on mahdollisuus tehdä tällä lomakkeella 31.1.2023 kello 15 asti. Jatkokäsittelyssä huomioidaan vain ne asialliset ehdotukset, joihin on jätetty ehdotuksen tekijän nimi ja yhteystieto (sähköposti ja/tai puhelinnumero).

Takaisin listaukseen