12.8.2021

Perämeren saaristomatkailun kehittämishanke on käynnistynyt

Kemin sekä koko Meri-Lapin alueen identiteetti nojaa vahvasti merellisyyteen ja siihen liittyvään kulttuuriympäristöön. Perämeren saaristo, sen luonto ja kalastuksen sekä puuteollisuuden piireihin kuuluvat perinteet ovat vahvat elementit, jotka erottuvat muusta Lapista. Niiden hyödyntämisessä on keskinäinen asema myös ympärivuotisen matkailutoiminnan edistämisessä. Nyt alkanut Perämeren saaristomatkailun kehittämishankkeen päätehtävä onkin kehittää Kemistä profiloitu saaristomatkailukohde. Tavoitteena on, että uudet matkailijat löytävät Kemin lähisaariston ja käyttävät alueen palveluita viipyessään kaupungissa. Keinoja tavoitteiden saavuttamiseen ovat muun muassa matkailun liiketoiminnan laajentaminen, yhteistyöverkostojen luominen ja Perämeren ainutlaatuisen saaristoon liittyvien matkailutuotteiden ja tapahtumien tuottaminen. Ydinarvoja ovat luontomatkailu sekä kestävän kehittämisen periaatteet. Kehittämistyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä alueen pk-yrittäjien, muun elinkeinoelämän toimijoiden ja oppilaitosten kanssa. Vierailija kohderyhmät ovat sekä lähialueen ja kotimaan matkailijat, että kansainväliset kävijät.

Hanketyön keskipisteessä on konkreettinen tekeminen. Tätä varten järjestetään työpajoja, kommunikoidaan matkailuyrittäjien ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa ja pilotoidaan tuotteistettuja palveluita kotimaisilla matkailijoilla. Alueen omaleimaisuutta korostetaan erityisesti tuotteiden ja palvelujen tarinallisuudella sekä elämyksellisyydellä.

Hankkeen rahoituksesta 80 prosenttia tulee Lapin liitolta (EAKR) ja 20 prosenttia Kemin kaupungilta. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021-31.5.2022.

Yhteydenotot ja lisätietoja: projektipäällikkö Oskar van Ieperen, 040 587 7153, oskar.vanieperen@kemi.fi

Takaisin listaukseen