4.10.2023

Perhekeskuksen syksyn 2023 toinen verkostotapaaminen

Yhteistyöllä yhteistä työtä

Verkostokahvit järjestettiin toisen kerran 14.9.2023 Jukolassa. Tapaamiseen saapui eri alojen lapsille ja perheille palveluja järjestäviä ammattilaisia Kemin kaupungilta, Lapin hyvinvointialueelta, järjestöistä sekä hankkeista. Perhekeskuksella on montaa laajaa tehtäväkokonaisuutta ja syksyn aikana näitä tehtäviä tarkastellaan tarkemmin peilaten omaan työhön lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Tämän kerran tehtävä käytiin läpi pienissä työpajoissa ja aiheena oli lapsen ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin, mukaan lukien lapsen kasvun edistäminen ja seuranta.

Ennen työpajatyöskentelyä kävimme läpi ajankohtaisia asioita. Keskustelua herätti yhteistyön tekeminen erilaisten toimintojen, tapahtumien ja kerhojen järjestämisessä sekä mukaan toimintaan halutaan matalalla kynnyksellä kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevia perheitä. Tulevaisuudessa toiminnan kehittämisessä tulee huomioida heikommassa asemassa olevia sekä maahanmuuttajataustaisia perheitä, jotta myös he löytäisivät paremmin kohtaamispaikoille esimerkiksi perhekahvila– ja kerhotoimintaan. Yksi keino tähän on järjestää kohtaamispaikkatoimintaa eri aikoihin niin päivällä kuin iltapäivällä. Verkostokahveilla esiin tullut kehitysidea maahanmuuttajaperheiden osallistamisesta sekä osallistumisen mahdollistamisesta on otettu tavoitteeksi saada alulle tämän syksyn aikana ja tarkoituksena aktivoida sekä tiedottaa perheitä yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa toimivien tahojen kanssa.

Resurssien riittävyys ja matalankynnyksen palveluiden tarve tuli esiin keskustelussa ja muun muassa resurssitilanteen vuoksi yhteistyön tiivistäminen on tärkeää.   Perhekeskustoimintamalli yhteen sovittaa eri palvelut yhdeksi palvelukokonaisuudeksi ja tämä koetaan tärkeäksi tavoitteeksi, jotta eri toimijat voivat toimia monialaisesti ja tehokkaasti. Teemme yhteistyötä ja yhteistä työtä hyvinvoinnin, varhaisen tuen ja ennaltaehkäisemisen eteen.

Verkostokahveille ovat tervetulleita kaikki perheiden parissa Kemissä työskentelevät ja vapaaehtoiset toimijat järjestöistä. Lisäksi perhekeskuksen verkostoon etsitään jatkuvasti kehittäjäasiakkaita. Seuraava verkostotapaaminen kahvien ja yhteistyökehittämisen merkeissä järjestetään lokakuussa 12.10.2023 kello 8.30-10.30 Jukolassa.

Kiitos verkostokahveille osallistuneille ja mukavaa syksyä kaikille!

Takaisin listaukseen