15.12.2022

Perhekeskuksen verkoston joulukuun tapaaminen

Perhekeskuksen verkostokahvit järjestettiin joulukuussa 9.12.2022 Vetovastuu kahvien järjestämisellä oli Kemin kaupunginkirjaston kirjastopedagogi Armi Rasilaisella ja Kaisa Nummisella. Paikalla kuulemassa ja keskustelemassa oli 14 verkoston jäsentä kaupungin hyvinvointi- ja perusturvatoimialoilta, lasten- ja nuorten psykiatrialta sekä 3. sektorilta Elo ry:stä ja Aito- hankkeesta.

Kemin kirjasto tukee laajasti kaupunkilaisten hyvinvointia tuottamalla monipuolista palvelua kaikenikäisille kemiläisille. Kaupungin kirjasto kuuluu osana Lapin kirjastoon. Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin ja arvoihin, kuten yhdenvertaisuuteen, yhteisöllisyyteen ja vastuullisuuteen. Perustehtävien lisäksi kirjasto järjestää muun muassa lapsille erilaisia lukutaitoa tukevia kampanjoita ja tapahtumia, kirjanäyttelyitä, tiedonhaun opetusta, kirjavinkkauksia koululaisille sekä toimittaa valittuja kirja- ja oheislukemistopaketteja varhaiskasvatukselle ja kouluille. Kirjaston materiaaleja kannustetaan hyödyntämään eri toimiympäristöissä ja kodeissa. Esimerkiksi lasten ja nuorten kirjoja on nyt järjestelty osittain teemoittain, jolloin kirjoja tietyistä aihepiireistä, kuten tunteiden käsittelyistä, uusista taidoista sekä haastavista elämäntilanteista on helpompi asiakkaiden löytää ja henkilökunnan suositella.

Kirjaston tehtäviin kuuluisi myös järjestää mediakasvatusta, mutta käytännössä tämä ei ole resurssipulan vuoksi toteutunut. Resurssipulan vuoksi myös lasten ja nuortenosaston järjestely on pidempään ollut kesken. Toiveena olisi saada lähiaikoina järjestettyä lasten ja nuortenosasto olohuonemaisemmaksi vapaaksi ajanviettopaikaksi ja matalan kynnyksen kohtaamispaikaksi. Lukemisen lisäksi kirjastosta pystyy lainaamaan lauta- ja konsolipelejä, elokuvia ja äänikirjoja. Lasten- ja nuorten osastolle on tulossa myös pelikonsoli. Kemin kirjaston asiakkailla on myös pääsy Lapin kirjaston maksuttomiin eKirjasto -palveluihin, jossa on laajat valikoimat äänikirjoja, elokuvia sekä verkkokirjoja ja -lehtiä.

Kirjasto tekee yhteistyötä muun muassa Helsingin monikielisen kirjaston ja Celia saavutettavien kirjojien asiantuntijoiden kanssa. Valtakunnallisesti monikielisen kirjallisuuden osaaminen ja aineisto on keskitetty Helsinkiin, josta aineistoa on mahdollista tilata Kemin kirjaston henkilökunnan kautta. Celia palvelut tuottavat ja välittävät kirjallisuutta saavutettavassa muodossa esimerkiksi ääni- ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celian kirjat ovat tarkoitettu kaikille, joille tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. Maksuttomien äänikirjojen palveluiden käyttäjäksi voi myös liittyä kirjastosta. Celiassa on saatavilla myös äänioppikirjoja, jotka voivat olla tukena opiskeluissa.

Kirjaston henkilökunta tekee mielellään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja auttaa mielellään työntekijöitä ja asiakkaita niin sähköpostitse, kuin paikan päällä kirjastossa. Kirjastolla on tulossa huhtikuussa varhaiskasvatukselle Olipa kerran -työpaja. Työpajassa tutustutaan satukaavaan ja sen soveltamisesta monilukutaidon ja kielellisten valmiuksien tukemiseen.

Esittelyn jälkeen verkoston kesken ideoitiin ja heitettiin ilmoille lisää toiveita monipuolisesti toteutettuihin kirjastopalveluihin. Kirjaston haluttaisiin olevan kohtaamispaikka, jossa perheet voisivat viihtyä pidempääkin. Toiveena olisi saada kirjastoon erilaisia satutuokioita, joihin voisi osallistua vapaasti lapsia ja varhaiskasvatusryhmiä. Myös satutuokiot eri äidinkielillä olisi toivottuja, jossa yhteistyötä voisi tehdä monikielisen kirjaston ja monikulttuurikeskus Mikserin kanssa. Lukijoiksi voisi pyytää vapaaehtoisia esimerkiksi eläkeläisistä sekä muun kuin suomenkielisiä lukijoita Mikserin verkostoista. Keskustelun päätteeksi Marja Elo ry:stä kertoi kirjastossa tällä hetkellä olevasta Metsän voimaa -valokuvanäyttelystä.

Perhekeskuksen verkostokahvien vetovastuu on tammikuussa lasten- ja nuorten psykiatrialla, helmikuussa nuorisopalveluilla, maaliskuussa perheneuvolalla sekä huhtikuussa varhaiskasvatuksella.

Takaisin listaukseen