2.3.2023

Perhekeskusverkoston kahvit järjestettiin ensimmäistä kertaa Huvikummussa

Perhekeskuksen verkostokahvit järjestettiin 22.2.2023 ensimmäistä kertaa uudessa perhekeskuksen kohtaamispaikassa Huvikummussa, joka on jo aiemmin toiminut nuorisotiloina. Verkostokahvien yhtenä tehtävänä on tuoda toimialoja ja verkoston jäseniä toisilleen tutuksi ja helposti lähestyttäväksi. Myös Huvikummun olohuonemaiset tilat lisäsivät rentoa ilmapiiriä verkoston kahveille. Kahveilla keskustelemassa oli 16 perhekeskuksen verkoston jäsentä Kemin kaupungin ja Lapin hyvinvointialueen työntekijöistä sekä edustajia Kemin seurakunnasta, perheiden palveluiden hankkeista ja järjestöistä.

Tällä kertaa kahveilla esitteli nuorisosihteeri Tanja Paaso-Rantala Kemin kaupungin nuorisotyön palveluita. Nuorisotyön toimintamuotoina Kemissä on avointa nuorisotyötä, Puuhapakun toiminta, liikkuva ja jalkautuva nuorisotyö, etsivä nuorisotyö Argos sekä kulttuurinen nuorisotyö Factori.

Samaan aikaan, kun Lapissa laadittiin nuorisotyölle arvopohja, laadittiin Kemiin omat tarkennetut neljä arvoa. Kemin nuorisotyön ensimmäinen työtä ohjaava arvo on: tehdään töitä nuorille seinien sisällä. Kemin nuorisotyöllä on nuorisotilat Takajärvellä toimintakeskus Takitsussa sekä keskustassa Huvikummussa. Takajärvi on suunniteltu alun alkaen nuorisotiloiksi, jollaisena se on ollut avoinna jo 90-luvulta saakka. Takajärvellä onkin suurin kävijämäärä; iltaisin nuoria voi olla tiloissa yhtäaikaisesti jopa 70.

Työntekijävajeen vuoksi Takitsun ja Huvikummun tiloja on ollut haastavaa pitää auki yhtäaikaisesti. Työntekijäpula näyttää kuitenkin nyt helpottaneen. Nuorisotiloina Kemissä on myös Luotolan nuorten ylläpitämä Hepolan Siipi ja Kemin seurakunnan keskustan nuorisotila. Kemin nuorisotilat halutaan pitää yhtäaikaisesti auki niiden eri käyttäjäkuntien vuoksi. Tilojen käytön porrastamisen on todettu tuovan epätoivottua käyttäytymistä nuorten keskuudessa.

Mikäli nuorten oma lähinuorisotila on kiinni, ovat he siirtyneet toisiin nuorisotiloihin, jossa on erilaiset toimintakulttuurit. Tämä aiheuttaa ongelmakäyttäytymistä nuorten keskuudessa. Viime syksy oli hyvin levotonta aikaa. Nuorten käyttäytyminen on kuitenkin rauhoittunut syksystä. Kohtaamispaikkojen toimintoihin ja aukioloihin voi tutustua osoitteessa: https://www.kemi.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/palvelut-kohderyhmille/perhekeskus/kohtaamispaikat/ sekä Kemin nuorisotyön sosiaalisen median kanavissa.

Nuorisotyön toiseksi arvoksi on muodostunut: ei tehdä töitä seinille. Nuorisotyötä tehdään siellä missä sille on tarvetta ja siellä missä nuoret ovat. Tähän on Kemissä kehitetty yhtenä menetelmänä liikkuvan nuorisotyön menetelmä Puuhapaku. Puuhapaku tuo nuorille mielekästä tekemistä heille mieluisaan paikkaan, kuten kesäisin skeittiparkille. Liikkuvan ja jalkautuvan nuorisotyön tavoitteena on muun muassa tavoittaa nuoret ja ohjata heidät turvallisiin toimintoihin ja ympäristöihin, kuten nuorisotiloille.

Kolmantena arvona nuorisotyössä ajatellaan, että tehdään hyvin se mihin resurssit riittävät. Nuorisotyöntekijät panostavat aitoon läsnäoloon ja laadukkaaseen kohtaamiseen. On todettu, etteivät nuoret kiinny niinkään paikkoihin, vaan hyviin, heitä miellyttäviin työntekijöihin. Nuorisotyössä palveluita ei järjestetä vain järjestämisen ilon vuoksi, vaan keskitytään kohdentamaan resurssit oikeaan paikkaan ja tekemään perustehtävät hyvin.

Viimeisenä arvona on: Yhdessä töissä-yhteistyössä. Nuorisotyö tekee yhteistyötä kotien, koulujen, kuntalaisten ja muiden palveluita järjestävien tahojen sekä muiden nuorisotyön ammattilaisten kanssa yli kuntarajojen. Yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi erityisiin tilanteisiin, kuten koulujen päättäjäispäiviin tarjoamaan nuorille tukea. Kaupunki järjestää yhteistyössä muiden kuntien kanssa muun muassa yhteisiä tapahtumia, kuten talvisin laskettelureissuja. Retkille olisi tulijoita enemmän, kuin mitä paikkoja on tarjota.

Erityisinä nuorisopalveluina Kemissä on musiikillista nuorisotyötä tekevä Factori ja etsivä nuorisotyö Argos. Factori järjestää kesäisin alakoululaisille bändikylpyjä ja nuorille bändileirejä. Factori tarjoaa kemiläisille nuorille treenitiloja Huvikummusta ja auttaa nuoria saamaan esiintymiskokemusta. Etsivän nuorisotyön tilat löytyvät myös Huvikummusta. Argos etsivä nuorisotyö on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea 16–29 –vuotiaille. Liian usein tukea tarvitseva nuori ohjataan suoraan sosiaalipuolen palveluihin, vaikka etsivä nuorisotyö voisi tarjota ensisijaista tukea. Etsivä nuorisotyö on palveluohjausta, jossa nuoren kanssa etsitään hänelle sopivaa palvelu- ja elämänpolkua. Nuorille tukea tarjoaa useammat käynnissä olevat hankkeetkin, kuten esimerkiksi Eväitä reppuun.

Verkostokahvien lopuksi käytiin yhdessä perheille ja ammattilaisille suunniteltuja palvelupolun mallinnuksia sekä Huvikummun säännöllisiä ja tulevia tapahtumia. Seuraavan kerran perhekeskuksen verkosto kokoontuu Huvikummun tiloissa 24.3.2023 kello 13, jolloin omaa toimialaansa esittelee perheneuvolan sosiaalityöntekijä Heli Hiltula.

Takaisin listaukseen