Living Lab Pruntsi
Living Lab Pruntsi

8.4.2022

Pruntsin alueen kehittäminen jatkuu ja kysely kemiläisille ikäihmisille.

Ikävihreä Pruntsi hankkeen myötä aloitettu korttelin kehittäminen saa jatkoa Living Lab Pruntsi hankkeesta. Living Lab Pruntsi on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Ammattiopisto Lappian, Kemin kaupungin ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Pruntsin kortteliin älykkään asumisen kehittämis- ja oppimisympäristön toimintamalli.

Living Lab Pruntsin kehittämistyön tarkoituksena on luoda ympäristö lähelle ikäihmisiä, vammaisia, heidän läheisiään, sekä muille alueen käyttäjille. Älykkään asumisen ympäristöön tuodaan esteettömään rakentamiseen sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyviä välineitä, rakenteita ja kokeilumahdollisuuksia. Luoden oppimisympäristön eri käyttäjille.

Oppimisympäristö mahdollistaa sekä asiakkaiden, että työntekijöiden tutustumisen uusiin hyvinvointiteknologisiin laitteisiin ja innovaatioihin, sekä antaa yrityksille mahdollisuuden saada palautetta aidossa ympäristössä tapahtuvasta toiminnasta. Tarkoitus on siis luoda hyvinvointi-teknologiayritysten, palvelutuottajien, oppilaitosten ja asiakkaiden yhteinen Living Lab-ympäristö, jossa yhdistyy innovaatiot, tutkimus, koulutus sekä käytännön tarpeet.

Kehittämistyö jatkuu kohdennetuilla kyselyillä eri käyttäjäryhmille. Kevään 2022 aikana toteutetaan kyselyä kemiläisille ikäihmisille sekä ikäihmisten palveluiden henkilöstölle. Kysely jatkuu kesän aikana kolmannen sektorin toimijoille sekä yksityisille paikallisille sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille. Koulutus organisaatioiden ja eri toimijoiden kysely toteutetaan syksyllä.

Kysely kemiläisille ikäihmisille

Kemin kaupunki

Hanketyöntekijä, Katja Vahtola katja.vahtola@kemi.fi

Kehittämispäällikkö Marja Kivekäs marja.kivekas@kemi.fi

Takaisin listaukseen