KUVA: PENTTI KORPELA

25.3.2021

Siirtolapuutarhan resurssiviisaat näkökulmat

Kemin kaupungin Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä -hanke sekä Lapin ammattikorkeakoulun SERI – Resurssiviisas Meri-Lappi –hanke (EAKR, Lapin liitto) toteuttivat yhteistyössä Siirtolapuutarhan perustamiseen liittyvän vähähiilisyyttä edistävän pilotin. SERI-hanke toteutti laaja-alaisen materiaalipaketin siirtolapuutarhan resurssiviisaudesta elintarviketuotannon ja rakentamisen näkökulmasta. SERI-hanketta toteutetaan Lapin liiton myöntämällä Vipuvoimaa EU:sta Euroopan aluekehitysrahaston tuella (282 952 euroa), kokonaisbudjetin ollessa 353 690 euroa. Hankkeen toteutuksen aikataulu on 1.1.2020-31.12.2021.

Resurssiviisaus on monelle vielä hieman hatara käsite, ja tähän haasteeseen haluttiin panostaa myös pilotin avulla. Resurssiviisaus on paljon muutakin kuin vain yrityksen tai kunnan resurssien kuten työntekijöiden tehokkaampi hyödyntäminen, sillä voidaan tuoda yritykseen tai kunnan toimipisteeseen uutta näkökulmaa ja saada toimenpiteet sujumaan tehokkaammin. Resurssiviisaus siirtolapuutarhamökin rakentamisessa tarkoittaa esimerkiksi rakennusmateriaalien kestäviä valintoja tai uusiutuvan energialähteiden käyttöä.

Siirtolapuutarhan perustaminen on tullut ajankohtaiseksi Kemissä ja kaupungin asukkaita on herätelty aiheen pariin toteuttamalla erityyppisiä suunnittelu- ja ideointityöpajoja. Kemin kaupungin asukkaat ovat olleet kiinnostuneita siirtolapuutarhan perustamisen mahdollisuudesta ja hankeyhteistyöllä siirtolapuutarhan suunnitteluun on saatu lisää konkretiaa Lapin Ammattikorkea koulun SERI –hankkeen toteuttaman materiaalipaketin myötä. Materiaalipaketti sisältää siirtolapuutarhan perustamiseen liittyvät toiminnot resurssiviisauden näkökulmien kautta.

Siirtolapuutarhan perustaminen resurssiviisaasti –materiaalipaketin sisältö on koottu siten, että Kemin kaupunki saa siitä arvokasta tietoa alueen perustamisen tueksi. Materiaalipaketti on kattava opas, josta on hyötyä kaupunkien ja kuntien päättäjille, suunnittelijoille ja alueen käyttäjille. Paketti on koostettu pitäen silmällä Meri-Lapin alueen kaupunkien ja kuntien mahdollisuuksia toteuttaa siirtolapuutarhan suunnittelua vähähiilisyyttä korostaen ja resurssiviisausteeman kautta. Materiaalipaketissa on tietoa esimerkiksi Kemissä olevien sijaintivaihtoehtojen erityispiirteistä, mökin rakentamisessa käytettävistä kestävistä materiaaleista sekä viljelytoiminnasta.

Tietoa siirtolapuutarhan perustamisesta ja käyttäjien tarpeista on hankittu siirtolapuutarhatyöpajoissa, joihin SERI-hankkeen toimijat ovat osallistuneet syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Työpajat ovat antaneet arvokasta tietoa materiaalipaketin tueksi ja tuoneet samalla hanketoimijoiden näkökulmia toteutukseen. Siirtolapuutarhan resurssiviisaita ratkaisuja on pohdittu ja arvioitu yhdessä käyttäjien kanssa. Käyttäjiltä on saatu palautetta ja toiveissa on ollut, että jätehuolto ja kompostointi huomioitaisiin Kemin siirtolapuutarhan perustamisessa.

Lisätietoja hankkeista:

Heidi Nikkilä, heidi.nikkila@kemi.fi (Kaupunkiviljely –hanke)
Katri Hendriksson, katri.hendriksson@lapinamk.fi (SERI – Resurssiviisas Meri-Lappi)

Takaisin listaukseen