20.11.2020

Tiedote 20.11.2020 kello 8: Lapin aluehallintovirasto kieltää yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 20.11.–30.11.2020.
Tämä päätös korvaa ajalla 20.11.–30.11.2020 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen osalta aluehallintoviraston 22.10.2020 antaman päätöksen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeeseen pääset tästä linkistä

Takaisin listaukseen