Uimaranta ja laitureita, paljon ihmisiä rannalla.
Takajärven uimaranta. KUVA: PENTTI KORPELA

5.7.2023

Tiedote 5.7.2023 uimavesi täyttää vaatimukset

TIEDOTE 5.7.2023
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonta on ottanut uimavesinäytteen Takajärven uimarannan uimavedestä 26.6.2023, koska rannan uimavedestä on tullut useita yhteydenottoja. Tulosten perusteella ei todettu kohonneita bakteeri- tai viruspitoisuuksia uimavedessä. Myöskään sinilevää ei havaittu. Uimavedestä tutkittiin tavanomaisimmat taudinaiheuttajat tai niiden indikaattorimikrobit eli E.coli, suolistoperäiset enterokokit, kampylobakteeri, noro- ja adenovirukset sekä sinilevä.

Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta käytti ensimmäistä kertaa sairastumisepäilyilmoituksissa sähköistä ilppa.fi-järjestelmää. Ilmoituksia saatiin runsaasti ja valvojat olivat tyytyväisiä ihmisten aktiivisuuteen ilmoitusten tekemisessä. Uimavesinäyte otettiin noin viikko sen jälkeen mitä ilmoituksissa oli kerrottu uimarannalla käynnistä liittyen sairastumiseen. Koska uimavesinäytteistä ei löytynyt tavanomaisimpia taudinaiheuttajia tai niiden indikaattorimikrobeja, ei tällä perusteella uimavettä voi yhdistää suoraan sairastumisiin. Uimaveden osuutta sairastumisiin ei voida kuitenkaan poissulkea. Uusia sairastumisilmoituksia ei ole tullut ympäristöterveysvalvontaan enää viime viikon jälkeen. Kemin kaupunki on tehostanut rannan siivousta tilaamalla pukukoppien ja käymälöiden desinfioinnit. Ympäristöterveysvalvonta jatkaa Takajärven uimarannan vedenlaadun seurantaa valvontasuunnitelman mukaisesti eli seuraava näyte otetaan viikon 28 aikana.

Lisätietoja antaa johtava terveystarkastaja Tarja Pesonen, 040 5681694.

Takaisin listaukseen