8.5.2020

Tiedote 8.5. kello 14: Koronavirusepidemian aiheuttamat rajoitteet sekä muutokset aukioloajoissa ja palvelutuotannossa

1. Palveluasumisen yksiköissä ja Sauvosaaren sairaalassa vierailut on kielletty, kuitenkin pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso. Erityistapauksissa tulee olla yhteydessä yksikön vastaavaan hoitajaan. Sauvosaaren sairaalan osasto II  toimii pandemiasuunnitelman mukaisesti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin pandemiaosastona.

Palveluasumisen asukkaiden tapaaminen ulkona on mahdollista turvavälejä ja suojaimia käyttäen. Tapaamisia porrastetaan, ja niistä on sovittava etukäteen henkilöstön kanssa. Vierailijoita voi olla enintään kaksi.

2. Kirjojen uloslainaus kirjastoista on tarkoitus avata viimeistään 18.5. alkaen take away- tyyppisesti kokoontumisrajoituksia noudattaen (10 henkilöä). Asiasta tiedotetaan, kunhan tarkempi ohjeistus asiaan saadaan.

3. Seuraavat aktiviteetit ja kokoontumispaikat avataan 14.5.2020  alkaen voimassa olevia kokoontumisrajoja noudattaen (1.6. asti enintään 10 henkilöä, sen jälkeen enintään 50 henkilöä):

 • ulkoliikuntapaikkojen harrastuskäyttö

Seuraavat aktiviteetit ja kokoontumispaikat avataan 1.6.2020 alkaen:

 • kulttuurikeskus / kirjasto, voimassa olevia kokoontumisrajoja noudattaen (enintään 50 henkilöä) kirjojen noutoa varten,
 • lastenkulttuurikeskuksen ja nuorisotilojen toiminta kesäajan soveltuvin osin ulkoilma-aktiviteetteina.

Seuraavat toiminnot ja kokoontumispaikat avataan 1.6.2020 alkaen voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja karanteenisuosituksia noudattaen:

 • Kemi-kammarin toiminta,
 • kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Leipätehtaan toimintakeskus avataan lomien jälkeen 1.7.2020 (asumisyksiköissä voimassa tällä hetkellä karanteeninomaiset olosuhteet).

Seuraavat aktiviteetit ja kokoontumispaikat on suljettu  31.7.2020 asti:

 • uimahalli (korjaustyöt käynnissä)
 • koulujen liikuntasalien harrastuskäyttö 

Seuraavat toiminnot toteutetaan toistaiseksi rajoitetusti:

 • päiväsairaala ja päivätoiminta
 • saunapalvelu rajoitetaan yhteen ryhmään
 • ryhmälomitus ja intervallihoito Apilassa lopetetaan
 • tukiperhetoimintaa rajoitetaan
 • toimipisteiden aukioloa rajoitetaan, muun muassa sosiaalitoimisto

Kemin kaupunki suosittelee vahvasti yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen noudattavan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

4. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus alkavat toimia uudestaan täydessä laajuudessa 14.5.2020.  Päätös koskee päiväkoti- ja perhepäivähoitoa sekä esiopetuksen lisäksi varattua varhaiskasvatusta.

5. Lukion ja peruskoulujen toiminta

 • Kemin Lyseon lukion opetus toteutetaan toistaiseksi etäopetuksena.
 • Peruskoulujen opetus toteutetaan lähiopetuksena kouluilla 14.5.2020 alkaen.

6. Julkiset kokoontumiset on rajoitettu 10 henkilöön 31.5.2020 asti ja suositellaan vahvasti välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. (Lapin aluehallintoviraston päätös 701/2020)

7. Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

8. Kaupunki lisää sosiaali- ja terveydenhuollon käytettävissä olevaa kapasiteettia vähentämällä kiireetöntä toimintaa. Samaan aikaan voidaan joustaa lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

 • Kaupunki rajoittaa henkilökohtaisen avun järjestämistä kodin ulkopuolisiin harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen asumisyksiköissä asuville ja riskiryhmiin kuuluville.
 • Välttämätön avustaminen päivittäisissä toiminnoissa, työssä ja opiskelussa jatkuu edelleen. Välttämätön asiointiapu tullaan järjestämään palveluneuvonnan ja ohjauksen kautta, puhelinnumero 016 259 552.

9. Joukkoliikennepalvelut toimivat aikataulun mukaisesti lukuun ottamatta ilta- ja viikonloppuliikennöintiä

 • Viikonloppuliikennettä (lauantaista sunnuntaihin) ei ajeta ja maanantaista perjantaihin liikennöinti päättyy kello 18 (iltavuoroja ei ajeta).

10. Kaupungintalo pidetään suojaamistoimena asiakkailta suljettuna toistaiseksi. Asioinnin järjestämiseksi tulee ottaa yhteys puhelimella kyseessä olevaan viranomaiseen tai kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen (puhelinnumero 040 680 3120).

11. Kemin Energia ja Vesi Oy keskittyy toiminnassaan turvaamaan sähkön-, lämmön- ja veden saannin kaupungin alueella.

Ohjeistusta päivitetään tilanteen ja aluehallintoviraston sekä valtioneuvoston päätösten niin vaatiessa.

Takaisin listaukseen