1.7.2022

Valotaideteos Kemin Pajarinrannan päiväkodin julkisivuun

Valo- ja äänitaiteen huippuammattilaiset Mia Erlin ja Heini Myllyoja toteuttavat taideteoksen Pajarinrannan päiväkodin julkisivuun. Teos symboloi yhä kauemmaksi loittonevan meren ja sen alta paljastuvan maan kiertokulkua. Teos valmistuu vielä tänä vuonna.

Kemin uuden Pajarinrannan hirsipäiväkodin kustannuksista käytetään yksi prosentti taiteen hankintaan tänä vuonna 2022. Pajarinrannan prosenttitaideteoshankinta on saanut Taiteenedistämiskeskuksen 30.000 euron hankerahan, joka kattaa puolet teoksen kokonaiskustannuksista.

Valo- ja äänitaide valikoitui hankittavaksi taidemuodoksi talon sisustamisesta vastanneen työryhmän ja arkkitehdin toiveesta. Lisäksi kaupunginhallituksen toiveena oli, että hankinta kohdistuisi julkiseen taiteeseen ulkotilassa, josta pääsisivät nauttimaan myös kaupungin asukkaat. Valo- ja äänitaide sopii niin valoisaan kesään kuin pitkään pimeään talveenkin päiväkodissa, jossa ulkoillaan joka päivä.  

Taideteoksen tekijää haettiin portfoliohaulla Suomen Taiteilijaseuran hyväksymien kriteereiden mukaisesti. Portfoliohaussa taiteilija valitaan ansioluettelon ja aiemman tuotantonsa pohjalta. Hakemuksia tuli 47 kappaletta ympäri Suomen, sisältäen kansallisesti ansioituneimpia valo-, ääni ja videotaiteilijoita. Taiteilijavalinta tehtiin työryhmässä, jossa oli mukana päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö, Kemin taidemuseon johtaja, aluevastuumuseon intendentti, Taiteenedistämiskeskuksen prosenttitaidehankinnan asiantuntija sekä kaupunginarkkitehti.

Taiteen toteuttajaksi valikoitui kaksikko Mia Erlin, valo- ja mediataiteilija TeM (Teak) ja Heini Myllyoja, valaistussuunnittelija TaM (taide). Kyseessä on kaksi ansioitunutta ammattitaiteilijaa, jotka ensimmäistä kertaa luovat teoksen yhdessä. Taiteilijoiden teoksia on voinut nähdä Etelä- ja Keski-Suomessa. Muun muassa Helsingin Saukontorille heijastetut Oliot, Yle-keskuksen interaktiivinen julkisivu- ja pihavalaistus Helsingissä, Jyväskylän Lutakonpuiston moniaistillinen Sadepilvi, Leppävaaran aseman alikulun valoteos Liitto, Saimaan majakan valoteos, Jyväskylän pääkirjaston kattoon asennettu Lastu-valoteos ovat esimerkkejä taiteilijoiden toteuttamista teoksista. He ovat osallistuneet myös Lux Helsinki valotapahtumiin.

Taiteilijat tekivät kaksi teosluonnosta, joista Kemin ympäristölautakunta valitsi toisen toteutettavaksi.  Teos toteutetaan päiväkodin väistönsuojasiiven ikkunattomaan päätyyn, kiertoliittymän ja Valtakadun puolelle. Teoksen nimi on Flumen (lat. virta). Se koostuu ulkoseinälle asennettavista merellisiin muotoihin leikatuista ja pikselöidyistä rosterilevyistä, kuparilevyistä ja dichroic-kalvolla päällystetyistä rihlapleksilevyistä, jotka heijastelevat ja läpäisevät valoa eri tavoin. Meren eliömaailmaa kuvastavat ympyräelementit ja aaltomuodot kuvaavat vettä, ilmaa sekä maan kohoamista. Levyt valaistaan pimeän aikaan pikseliohjattavalla valonauhalla, jotka saavat teokseen rauhallista liikettä. Teokseen kuuluu myös äänimaailma, joka ulottuu teoksen ympäristöön, myös Valtakadun kevyenliikenteen väylälle.  

Taiteilijat kuvailevat teostaan seuraavasti: “Flumen on virtauksen lailla muuttuva valo- ja ääniteos. Teoskonseptin ydinteemana on luonnon jatkuva muutos ja orgaanisen maailman sopeutuminen muuttuvaan ympäristöön. Meren läheisyys luo päiväkodin alueelle ympäristön, jossa meriluonto on aina läsnä. Meren pinta Perämerellä laskee samalla kun maan pinta kohoaa. […] Teos symboloi yhä kauemmaksi loittonevan meren ja sen alta paljastuvan maan kiertokulkua.  

Päiväsaikaan teoksen dichroic-muodot sekä kupari- ja teräselementit heijastelevat luonnonvaloa ja ympäristöään kiinnostavasti katsomiskulman mukaan. Pimeän aikaan teos herää eloon dynaamisen valaistuksen ja äänimaiseman kautta. Teos heijastelee ympäristöään ja toistaa teoselementteihin integroidulla dynaamisella valaistuksella aaltoliikettä muodostaen elävän heijastusten ja epäsuorasti valaistujen pintojen kudelman. Valaistuksen ohjausratkaisu noudattaa geneeristä ohjausta, jolloin sen liike ei koskaan ole täysin sama, kuten aaltoliikkeet.  

Äänimaailma tukee teosta luoden sille oman dynaamisen kerroksensa. Ääni kuljettaa teoksen tarinaa teemallisesti noin kaksi minuuttia kestävän luupin aikana meren pohjan eliömaailmasta kohti maan pintaa ja maanpäällistä elämää. Äänimaailmassa luonnon elementit ja musiikki yhdistyvät luovasti siten, että ne muodostavat yhdessä saumattoman kokonaisuuden. Teoksen ääni vahvistaa katsomiselämystä antaen samanaikaisesti varaa myös katsojan omille tulkinnoille.  

Eri suunnista teos näyttäytyy aina hieman erilaisena katsomiskulmasta ja heijastusten luomasta ilmeestä riippuen. Materiaalierot, päivä- ja pimeänajan ilmeet, valaistuksen dynaamisuus sekä rikas äänimaisema luovat ympäristöön mielenkiintoisen kokonaisuuden.”

Flumen-valoteos valmistuu vuoden 2022 aikana ja se asennetaan paikoilleen loppuvuonna 2022.

Taiteilijakaksikko Mia Erlinin ja Heini Myllyojan yhteisteos tuo korkeatasoisen ja merkittävän lisän Kemin julkisen taiteen kokoelmaan.  Kemin kaupunki on ollut niin sanotun prosenttiperiaatekäytännön edelläkävijöitä Suomessa. Kemin kaupunginvaltuustossa kirjattiin prosenttiperiaatesuositus jo 1960-luvulla. Prosenttiperiaatetaidetta Kemissä on toteutettu tätä ennen muun muassa Kemin kulttuurikeskukseen (1971), Kivikon päiväkotiin (2015), Kemin kävelykadulle (2011), Syväkankaan kouluun (2011) sekä ammattiopisto Lappian Meripuistokadun (2004) yksikköön.

Lisätietoja: Venla Kakko, intendentti, venla.kakko@kemi.fi p: 0408329691
Tanja Kavasvuo, museonjohtaja, tanja.kavasvuo@kemi.fi p: 0403576991

Takaisin listaukseen