14.5.2021

Välttäkää toisen rokotusajan siirtämistä

Välttäkää tehoste-koronarokotusaikojen siirtämistä!

Viime päivinä on tullut useita yhteydenottoja, kun halutaan siirtää jo annettua tehostekoronarokotuksen aikaa. Tehosterokotusaikojen siirtäminen ei onnistu helposti, sillä rokotemäärien on täsmättävä rokotettavien lukumäärän kanssa. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että rokotteet toimitetaan rokotuspisteille moniannos-pulloissa. Jos siis perutaan suunniteltu rokotusaika, jää rokotuspäivältä ylimääräisiä rokotteita. Ne pilaantuvat nopeasti ja varahenkilön saaminen rokotettavaksi lyhyellä varoitusajalla on vaikeaa. Tämän lisäksi aikojen siirtely lisää entisestään rokotusten järjestäjien työmäärää.

Edellä mainituista syistä pyydämme kaikkia välttämään jo annetun rokotusajan siirtämistä tai perumista ellei ajan siirtämiselle ole aivan pakottavaa tarvetta.

Takaisin listaukseen