Yhteen liitettyjä käsiä

19.10.2021

Yleisavustusten jakoperusteet uusitaan loppuvuonna 2021

Kemin kaupungin uudessa organisaatiossa hyvinvointitoimialan vastuulle on määritelty kumppanuudet ja osallisuuden edistäminen. Merkittävä osa myönnetyistä yleisavustuksista on tukenut kaupunkilaisten osallisuutta, hyvinvointia ja aktiivisuutta. 

Jaettujen avustusten vaikuttavuutta ja kohdentumista kehitetään siten, että aktiivisten, toimivien ja laajalti kuntalaisiin vaikuttavien yhdistysten toimintamahdollisuuksia tuetaan nykyistä voimakkaammin. Tavoitteena on saada yhdistyksille myönnetyllä tuella vaikuttavuutta, luoda elinvoimaa ja aktiivista toimintaa.

Tavoitteena on löytää ja tehdä kumppanuussopimuksia yhdistysten ja seurojen kanssa, tukea siten kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteutumista ja täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti sekä lisätä hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaa.

Uuden toimintamallin valmistelun vuoksi vuoden 2022 osalta yleisavustuksia järjestöille ei avata hakuun kaupunginkanslian toimesta lainkaan loppuvuonna 2021 vaan ne tulevat hakuun hyvinvointitoimialan toimesta tammikuussa 2022.

Takaisin listaukseen