Meriva-säätiö on sosiaalipalvelujen tuottaja sekä ammatillisen kuntoutuksen ja valmennuksen monipalvelukeskus.

Säätiön tarkoituksena on järjestää sosiaalisena palveluna työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille, syrjäytymisuhan alaisille nuorille, osatyökykyisille, mielenterveyskuntoutujille, vammaisille ja muille vaikeasti työllistyville henkilöille sekä järjestää ja kehittää muuta tähän liittyvää kuntouttavaa toimintaa ja koulutusta.

Säätiö on tarjonnut palvelujaan vuosittain noin 450 asiakkaalle.

Säätiö on Kemin kaupungin, Keminmaan kunnan, Kemin seurakunnan ja kymmenen alueellisen sosiaali- ja terveysjärjestön perustama. Meriva on Kansaneläkelaitoksen hyväksymä palveluiden tuottaja.

Koulutuksen, valmennuksen, kuntoutuksen ja työn avulla vahvistetaan asiakkaiden työelämäosallisuutta ja työmarkkinoille kuntoutumista.

Säätiön toimintayksiköt ovat

 • Oklaholmankadun kierrätysyksikkö
 • Monitarmo kiinteistö- ja kotipalvelut sekä kierrätystyö
 • Goodwill–myymälä, pesula, auto- ja metallipaja
 • Mediapaja sekä Kemikammari

Peruspalveluina kaikilla yksiköillä ovat

 • työelämään tutustuminen
 • työkokeilu
 • työssäoppiminen
 • palkkatuettu työ
 • työnohjaus
 • työhönvalmennus
 • kuntouttava työtoiminta

Kemin kaupungilla on ollut Meriva-säätiön kanssa kumppanuus- ja ostopalvelusopimus vuodesta 2003 alkaen ja uusin sopimus on vuosille 2020–2024.