Säätiön tarkoituksena on järjestää sosiaalisena palveluna työtoimintaa ja kehittää muuta tähän liittyvää kuntouttavaa toimintaa ja koulutusta. 

Säätiö on Kemin kaupungin, Keminmaan kunnan, Kemin seurakunnan ja kymmenen alueellisen sosiaali- ja terveysjärjestön perustama. Meriva on Kelan hyväksymä palveluiden tuottaja. 

Koulutuksen, valmennuksen, kuntoutuksen ja työn avulla vahvistetaan asiakkaiden työelämäosallisuutta ja työmarkkinoille kuntoutumista. 

Kemin kaupungilla on ollut Meriva-säätiön kanssa kumppanuus- ja ostopalvelusopimus vuodesta 2003 alkaen ja uusin sopimus on vuosille 2020–2024. Meriva -säätiö tuottaa kaupungin työllisyyspalveluille ostopalveluna tuettua työllistämistä.