Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on Työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja Kansaneläkelaitoksen yhteinen toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa työtöntä työnhakijaa pääsemään työmarkkinoille tai muihin palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin. Samalla edistetään yksilöllisesti asiakkaan työkykyisyyttä ja työllistymistä. TYP-toiminta perustuu lakiin työllistymistä edistävästä monilaisesta yhteispalvelusta (1369/2014).

Monialainen yhteispalvelu on tarkoitettu vähintään vuoden työttömänä olleille henkilöille sekä yli kuusi kuukautta työttömänä olleille nuorille (alle 25 vuotiaille), jotka tarvitsevat työllistymisensä tueksi julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen lisäksi kunnan tai Kansaneläkelaitoksen palveluja. Yhteispalvelussa asiakkaat saavat yksilöllisen palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhden luukun palvelumallilla. Yhteistoiminnalla eri viranomaisten palvelut sovitetaan asiakkaalle yhtenäiseksi ja katkeamattomaksi palvelupoluksi.

Palveluun tullaan Työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan tai Kelan ohjaamana tai palvelua voi työnhakija pyytää myös itse esim. TE-toimiston asiantuntijan kautta. TYP palveluun kutsutaan ajanvarauksella ja palvelu aloitetaan työnhakijan palvelutarpeen kartoituksella, jonka pohjalta asiakkaan kanssa laaditaan yksiöllinen suunnitelma työllistymisen edistämiseksi.

Jokaisessa Lapin kunnassa on omat TYP työntekijät, jotka tapaavat asiakasta sovitusti joko kunnan tai TE-toimiston toimipisteessä. Lapissa TYP-toimintaa koordinoi johtava työllisyysasiantuntija, jonka toimipiste on Lapin liitossa.