Digituki

Kirjastolla keskiviikkoisin kello 12-14 ilman ajanvarausta jonotusperiaatteella. Mikäli palveluun on jonoa, opastukseen käytettävä aika on korkeintaan 30 minuuttia asiakasta kohden.

Digituki on tukea arjen digipulmiin. Tarjoamme tukea omalla taitotasollamme tietotekniikan aktiivikäyttäjinä. Toiminnassa noudatetaan valtakunnallista digituen eettistä ohjeistusta.

Digituessa voit saada seuraavaa apua:

 • tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käyttö
 • ohjelmien, sovellusten ja internetin käyttö sekä tiedon etsiminen
 • kirjaston verkkopalveluiden ja e-aineistojen käyttö
 • sosiaalisen median ja sähköpostin käyttö
 • sähköisen asioinnin verkkopalveluiden käyttö yleisesti

Huomioi digituessa seuraavat asiat:

 • henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus
 • digiohjaus on yhteinen oppimistilanne ja tavoitteena on, että asiakas voi jatkossa käyttää laitetta itsenäisesti
 • laitteiden huolto, asennukset ja vastaavat toiminnot eivät kuulu digituen piiriin
 • laskujen maksu sekä muut toisen puolesta tehtävä taloudellisen tappion riskin tapahtumat eivät kuulu digituen piiriin
 • asiakas kirjautuu itse palveluun
 • asiakas ymmärtää, että henkilökunta voi nähdä henkilökohtaisia tietoja
 • asiakas ymmärtää, että henkilökunta ei voi auttaa kaikissa ongelmissa

Kaukopalvelu

Voit tilata aineistoa kaukolainana toisista kirjastoista, jos haluamaasi teosta ei ole missään Lapin kirjastoissa. Palvelu on maksullinen. Hinta määräytyy lähettävän kirjaston mukaan. Tilauksen voit tehdä kirjastossa tietopalvelutiskillä, puhelimitse tai sähköpostilla.

Kirjakassi

Kirjakassi-palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta asioida kirjastossa iän, sairauden tai vamman vuoksi. Palvelussa kirjaston henkilökunta kerää ja pakkaa valmiiksi kassillisen aineistoa asiakkaan toivomusten ja kiinnostuksen mukaisesti. Kassin toimittaa asiakkaalle hänen valtuuttamansa yhteyshenkilö tai muu yhteistyökumppani. Kassiin voidaan laittaa kaikkia kirjaston lainattavissa olevia aineistoja. Asiakkaan toivomusten huomioimiseksi suoritamme haastattelun, jossa asiakas voi kertoa toiveistaan ja mieltymyksistään.

Palvelu on maksuton. Jos haluat asiakkaaksi kirjakassi-palveluumme, ota yhteyttä kirjastoon.