Museotoiminta Lapissa otti ensimmäiset haparoivat askeleensa jo 1800-luvun lopussa, kun Kemin raastuvankokous päätti vuonna 1899 perustaa kaupungin viinavoittovaroista kansa- ja luonnontieteellisen museon.

Kemi oli museota perustaessaan aikaansa seuraava: kaupungissa ajateltiin, että museo sivistää kaupunkilaisia ja liittää pienen merilappilaisen kylän osaksi suomalaisuuden ja historian suurta kertomusta.

Kemin historiallinen museo sai alkunsa, kun kaupungissa perustettiin Kotiseutu- ja museoyhdistys. Alusta lähtien yhdistyksen tavoitteena oli perustaa Kemiin museo. Sotavuodet 1939–45 kuitenkin sekoittivat suunnitelmat. Vuonna 1951 Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistys sai Pohjolan Voimalta lahjoituksena lehtori Ape Rantaniemen kotitalon toisen päärakennuksen. Talo siirrettiin Isohaaran voimalaitoksen patoaltaan tieltä Meripuistoon vuonna 1951. Museo avattiin rakennuksessa seuraavana vuonna.

Vuosien mittaan yhdistys keräsi laajan alueellisen esine-, arkisto- ja valokuvakokoelman sekä hankki itselleen useita museorakennuksia. Vuonna 1990 yhdistys luovutti keräämänsä museokokoelmat ja omistamansa museokiinteistöt Kemin kaupungille. Nykyisellä nimellä Kemin historiallinen museo perustettiin maaliskuussa 1993. Samana vuonna museo sai suuremmat toimitilat vanhasta pankin rakennuksesta Sauvosaarenkatu 11:sta. Vuonna 2012 historiallinen museo alkoi suunnitella muuttoa uusiin tiloihin Kemin kulttuurikeskukseen. Museo avattiin laajan remontin jälkeen tammikuussa 2015. Kulttuurikeskuksesta museo sai pysyvän esittelypaikan laajan, noin 80 000 tallennetta sisältävän kokoelmansa ydinosalle. Kokoelman arvokkain osa on nyt esillä pysyvässä Meren ja joen kaupunki -näyttelyssä.

 

Kemi museon talonmies Kalevi Kakko ja museon esineistoä vuonna 1988.
Kemi museon talonmies Kalevi Kakko ja museon esineistoä vuonna 1988. KEMIN HISTORIALLISEN MUSEON VALOKUVA-ARKISTO