Kokoontuminen ja ajan viettäminen kavereiden kanssa erilaisissa julkisissa paikoissa on nuorille tyypillistä ja normaalia. Tämän takia nuorisotyön on tärkeää jalkautua ja liikkua siellä missä nuoretkin. Jalkautumisen avulla nuorisotyö pystyy seuraamaan nuoria puhuttavia ilmiöitä ja kohtaamaan nuoria eri toimintaympäristöissä.

Nuoriso-ohjaajat liikkuvat ympäri kaupunkia jalkautuen nuorten pariin. Nuoria tavataan paikoissa, missä nuoret itse haluavat viettävät vapaa-aikaansa; esimerkiksi kauppakeskuksissa ja koulujen ympäristöissä. Usein jo pelkkä turvallisten aikuisten läsnäolo rauhoittaa ilmapiiriä ja ennaltaehkäisee hankalia tilanteita. Jalkautuvassa työssä avainasemassa on nuoriin positiivisesti suhtautuva työote. Tavoitteena on hyödyntää saatua tietoa nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Puuhapakulla nuoriso-ohjaajat myös osallistuvat erilaisiin Kemin kaupungin tapahtumiin.

Seuraa ajankohtaista ilmoittelua Puuhapakunja Kemin Nuorisotyön facebookista ja instagramista!