VASTUULLISUUS, TASO 1

 • Keskustellaan tekijänoikeuksista ja siitä, että toisen tuottamaan sisällön käyttöön tulee aina olla lupa.

VASTUULLISUUS, TASO 2

 • Turvallisia digitaalisia ympäristöjä käytetään vuorovaikutuksen tukena.

VASTUULLISUUS, TASO 3

 • Lasten kanssa keskustellaan kestävästä teknologian käytöstä ja siihen liittyvistä valinnoista.

TURVALLISUUS, TASO 1

 • Tutustutaan turvalliseen toimintaan digitaalisissa ympäristöissä.
 • Opetellaan turvallisen toiminnan perusperiaatteita.
 • Lasten kanssa pohditaan ja arvioidaan verkossa olevan tiedon luonnetta ja luotettavuutta.

TURVALLISUUS, TASO 2

 • Lasten kanssa keskustellaan salasanoista ja käyttäjätunnuksista sekä siitä, miksi niitä ei jaeta.

TURVALLISUUS, TASO 3

 • Opetellaan, kuinka toimia, jos digitaalisessa ympäristössä kohtaa ongelman. erityistä huomiota turvallisuuteen.

ERGONOMIA, TASO 1

 • Harjoitellaan hyvää ergonomiaa ja tauottamista.

 

 

Oppilaiden kanssa perehdytään kuvan, tekstin tai videon jakamiseen liittyviin hyviin tapoihin. Harjoitellaan oman salasanan luomista ja käydään läpi siihen liittyviä tietoturva-asioita.

VASTUULLISUUS TASO 1

 • Oppilas ymmärtää, että on hyvien tapojen mukaista pyytää kuvattavalta lupa kuvan ottamiseen ja julkaisemiseen.

VASTUULLISUUS TASO 2

 • Oppilas harjoittelee hakemaan ja käyttämään luvallista materiaalia.

VASTUULLISUUS TASO 3

 • Oppilas harjoittelee vuorovaikutuksellisten sovellusten käyttöä turvallisessa ympäristössä.

TURVALLISUUS TASO 1

 • Oppilas käyttää koulun tarjoamia digitaalisia ympäristöjä ohjeiden mukaisesti.

TURVALLISUUS TASO 2

 • Oppilas osaa yhteiskäyttöisten laitteiden käyttöön liittyvät toimintatavat.
 • Oppilas ymmärtää käyttäjätilin käsitteen.
 • Oppilas ymmärtää käyttäjätunnuksen ja salasanan merkityksen arjessa.

TURVALLISUUS TASO 3

 • Oppilas tuntee ikärajat.
 • Oppilas ymmärtää ikärajojen tarkoituksen ja noudattaa niitä.

ERGONOMIA, TASO 1

 • Oppilas harjoittelee liikkumista lisäävien digitaalisten ympäristöjen käyttöä.

ERGONOMIA, TASO 2

 • Oppilas harjoittelee työn tauottamista ja taukojumppaa.

ERGONOMIA, TASO 3

 • Oppilas osaa säätää näytön kirkkautta, resoluutiota ja väriä sekä äänenvoimakkuutta.

 

Oppilaan kyky kriittiseen ajatteluun kehittyy. Hän alkaa ymmärtää omaa vastuutaan ja vaikutustaan muihin digitaalisissa ympäristöissä.

Hän harjoittelee oman tietosuojan perusteita, kuten salasanan itsenäistä hallintaa ja henkilötietojensa suojaamista.

VASTUULLISUUS, TASO 1

 • Toimii sääntöjä noudattaen digitaalisissa ympäristöissä ja tietää, mitä vastuullinen toiminta tarkoittaa.
 • Harjoittelee lähdekritiikkiä ja opettelee arvioimaan tiedon luotettavuutta.

VASTUULLISUUS, TASO 2

 • Tunnistaa eri tekstilajeja eri medioissa.
 • Tuntee tekijänoikeuksien perusperiaatteet ja kunnioittaa niitä.
 • Ymmärtää lähdemerkinnän tekemisen merkityksen ja osaa tehdä lähdemerkinnän

VASTUULLISUUS, TASO 3

 • Hallitsee CC-lisenssin perusperiaatteet ja käyttää niitä.
 • Ymmärtää laitteiden elinkaareen vaikuttavan käytös perusperiaatteet ja tietää teknologiaan liittyvästä kiertotaloudesta.

TURVALLISUUS, TASO 1

 • Tiedostaa salasanturvallisuuden perusperiaatteet ja osaa muodostaa itsenäisesti vahvan salasanan.
 • Ymmärtää oman nettikäyttäytymisensä jättämät digitaaliset jäljet.
 • Harjoittelee henkilötietojen turvallista käyttöä verkossa.

TURVALLISUUS, TASO 2

 • Harjoittelee salasanojen hallintaa ja uusimista.
 • Ymmärtää erilaisten digitaalisten sisältöjen vaikutuksen itseensä ja hyvinvointiinsa.
 • Tunnistaa tavallisimmat verkkohuijausyritykset.
 • Tunnistaa mahdolliset riskitilanteet digitaalisissa ympäristöissä ja kertoo niistä.

TURVALLISUUS, TASO 3

 • Ymmärtää, että samaa salasanaa ei tule käyttää useissa eri palveluissa.
 • Tiedostaa päivitysten merkityksen turvallisuudelle.

ERGONOMIA, TASO 1

 • Ymmärtää, mitä ergonomia tarkoittaa.
 • Ymmärtää, millä tavoin voi itse suunnitella työtään ergonomisemmaksi.

ERGONOMIA, TASO 2

 • Ymmärtää ergonomian merkityksen hyvinvoinnille päivittäisessä työskentelyssä

ERGONOMIA, TASO 3

 • Osaa valita sopivan pituisen jakson työskentelylle

Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.

He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen.

 

VASTUULLISUUS, TASO 1

 • Oppilas tuntee tekijänoikeudet.
 • Oppilas noudattaa tekijänoikeuslakia ja tuntee lain rikkomisen seuraukset
 • Oppilas tuntee hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa
 • Oppilas ymmärtää teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa käyttää sosiaalisen median sovelluksia ikärajojen mukaisesti ja ymmärtää vastuunsa niissä toimimisessa
 • Oppilas osaa arvioida hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
 • Oppilas osaa ikärajojen puitteissa käyttää sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödykseen opiskelussa.
 • Oppilas osaa raportoida verkossa näkemänsä haitallisen tai vaarallisen sisällön palvelun ylläpitäjälle.

VASTUULLISUUS, TASO 2

 • Oppilas soveltaa CC (Creative Commons) -lisenssijärjestelmää tarkoituksenmukaisesti
 • Oppilas ymmärtää sosiaalisen median merkitystä yksilölle ja yhteiskunnallisesti
 • Oppilas ymmärtää ja huomioi omien valintojen vaikutuksen kestävään tulevaisuuteen.

VASTUULLISUUS, TASO 3

 • Oppilas ymmärtää tekijänoikeuksiin liittyvää liiketoimintaa
 • Oppilas pohtii ja keskustelee teknologiaan liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä.

TURVALLISUUS, TASO 1

 • Oppilas osaa suojata omaa ja muiden yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä
 • Oppilas tiedostaa tietoturvariskejä ja tietää, kuinka toimia, jos tietoturvaa on loukattu
 • Oppilas ymmärtää henkilötietojen käytön periaatteet ja noudattaa tietosuojaa ja -turvaa koskevia ohjeita työskentelyssään
 • Oppilas tuntee teknisen tietoturvallisuuden perusteet ja ymmärtää haittaohjelmilta suojautumisen perusperiaatteet
 • Oppilas osaa suojata tietojaan ja tiedostojaan häviämiseltä tai tuhoutumiselta sekä osaa varmuuskopioida niitä
 • Oppilas tiedostaa, että ihmisiä profiloidaan digitaalisten ympäristöjen keräämän tiedon perusteella.
 • Oppilas tiedostaa, että tätä tietoa voidaan käyttää eri tarkoituksiin tulevaisuudessa
 • Oppilas tietää, kuinka toimia digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa ongelmatilanteissa
 • Oppilas osaa hallinnoida tiedostojen käyttöoikeuksia
 • Oppilas ymmärtää digitaalisten sisältöjen vaikutuksia vireyteen, uneen ja aivotoimintaan. Oppilas valitsee hyvinvointia edistäviä sisältöjä.

TURVALLISUUS, TASO 2

 • Oppilas tietää, mitä tarkoittavat selaimen välimuisti, evästeet, yksityisen selauksen tila ja sivuhistoria.
 • Oppilas osaa käyttää niitä
 • Oppilas ymmärtää digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaa vaikuttamista ihmisen käyttäytymiseen
 • Oppilas osaa käsitellä ajankohtaisia teknologian turvalliseen käyttöön liittyviä ilmiöitä
 • Oppilas osaa käyttää mahdollisesti käytössä olevaa salasanaohjelmistoa.

TURVALLISUUS, TASO 3

 • Oppilas ymmärtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tarkoituksen ja keskeiset periaatteet
 • Oppilas ymmärtää digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan vaikuttamisen kaupallisia ja poliittisia motiiveja.
 • Oppilas osaa asentaa ja poistaa väliaikaisesti käytöstä virustorjunnan tai palomuurin.
 • Oppilas hallitsee evästeiden käytön.
 • Oppilas ymmärtää käyttöjärjestelmien eroja tietoturvan kannalta.
 • Oppilas ymmärtää, että ihmisellä on oikeus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin hänestä kerättyä tietoa.
 • Oppilas osaa korjata tietoturvaansa ongelmatilanteessa.
 • Oppilas tietää eri tunnistautumistapojen eroja ja niiden tietoturvatasoja.

VASTUULLISUUS, TASO 1

 • Oppilas ymmärtää teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

VASTUULLISUUS, TASO 2

 • Oppilas tuntee tekijänoikeudet.
 • Oppilas noudattaa tekijänoikeuslakia ja tuntee lain rikkomisen seuraukset.

VASTUULLISUUS, TASO 3

 • Oppilas ymmärtää ja huomioi omien valintojen vaikutuksen kestävään tulevaisuuteen.

TURVALLISUUS, TASO 1

 • Oppilas osaa suojata omaa ja muiden yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä.

TURVALLISUUS, TASO 2

 • Oppilas ymmärtää digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan vaikuttamisen kaupallisia ja poliittisia motiiveja.

TURVALLISUUS, TASO 3

 • Oppilas osaa suojata tietojaan ja tiedostojaan häviämiseltä tai
  tuhoutumiselta sekä osaa varmuuskopioida niitä.

ERGONOMIA, TASO 1

 • Oppilas ymmärtää digitaalisten sisältöjen vaikutuksia vireyteen, uneen ja aivotoimintaan.
 • Oppilas valitsee hyvinvointia edistäviä sisältöjä.

ERGONOMIA, TASO 2

 • Oppilas tunnistaa väsymistä ja osaa tauottaa työskentelyään.