YHTEISÖLLISYYS, TASO 1

 • Harjoitellaan yhteydenottamista ja vuorovaikutusta digitaalisissa ympäristöissä.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 2

 • Harjoitellaan hyviä tapoja digitaalisissa ympäristöissä toimimisessa.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 3

 • Opetellaan emojien tarkoituksenmukaista käyttöä.

OSALLISUUS, TASO 1

 • Lasten kanssa tutustutaan osallisuutta lisääviin digitaalisiin ympäristöihin.

Harjoitellaan hyvien käytöstapojen omaksumista myös digitaalisessa ympäristössä. Ohjatusti aloitetaan mm. sähköpostien lähettäminen ja harjoitellaan siihen vastaamista.
Vuorovaikutusta harjoitellaan myös arvioimalla muiden kirjoituksia ja töitä.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 1

 • Oppilas osaa ohjatusti käyttää koulun käytössä olevia yhteisöllisiä digitaalisia ympäristöjä.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 2

 • Oppilas osaa vuorovaikutuksellisten sovellusten käytön ikäänsä nähden tarkoituksenmukaisesti.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 3

 • Oppilas ymmärtää, mikä on sähköposti, ja harjoittelee sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista.

OSALLISUUS, TASO 1

 • Oppilas osaa ohjatusti osallistua vuoropuheluun digitaalisissa ympäristöissä.

OSALLISUUS, TASO 2

 • Oppilas osaa ohjatusti käyttää osallisuutta edistävää digitaalista ympäristöä.

Digitaalisen vuorovaikutuksen taidot ovat alakoulussa kykyä olla tekemisissä muiden kanssa vastuullisesti ja hyvien käytöstapojen mukaisesti myös sähköisissä oppimisympäristöissä.

Oppilas harjoittelee viestin lähettämistä ja sisältöä perusvälineillä, kuten sähköpostilla tai Wilmassa.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 1

 • Osaa koulun käytössä olevien yhteisöllisten digitaalisten ympäristöjen käytön.
 • Osaa lähettää sähköpostia ja vastata siihen hyvien tapojen mukaisesti ja tilanteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 2

 • Ottaa vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä.

Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle.

Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 1

 • hyödyntää monipuolisesti vuorovaikutteisia digitaalisia ympäristöjä.
 • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvassa oppimisessa.
 • toimii yhteisöllisyyttä rakentaen käyttäessään sosiaalista mediaa.
 • osaa ratkoa digitaalisissa ympäristöissä mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 2

 • osaa olla vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 1

 • Oppilas kunnioittaa ja arvostaa moninaisuutta kaikissa digitaalisissa ympäristöissä.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 2

 • Oppilas ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvassa oppimisessa.

YHTEISÖLLISYYS, TASO 3

 • Oppilas osaa olla vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä. edellyttämällä tavalla.