Sauvosaaren koulu sijaitsee keskellä Kemin kaupunkia. Se on yksisarjainen 1–6-luokkainen peruskoulu.

Kolmosluokkalaisten opiskelua luokassa.
Sauvosaaren koulun 3. luokan opiskelua syksyllä 2019. Vasemmalta Kasper, Arvi, Salmo, Makay ja Elli. KUVA: NINA SUSI

Koulussamme on noin 180 oppilasta ja koulun tiloissa toimivat myös Sauvosaaren päiväkoti ja esiopetus. Henkilökuntaa on vuosittain noin 30 henkeä. Koulun keskeinen toimintaperiaate on kokonaisvaltainen huolenpito oppilaasta myönteisten kasvu- ja opiskeluolosuhteiden turvaamisen kautta. Opetuksessamme korostuvat yksilöllisyys ja kannustaminen. Koulumme on vihreä koulu.

Koulussa toimii perusopetukseen valmentavaa opetusta antava ryhmä maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Koulussa on lisäksi viisi pienluokkaa, joissa työskentelee erityisluokanopettaja sekä koulunkäynninohjaajia. Pienluokat tarjoavat yksilöllistettyä perusopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja nuorille, joilla on laaja-alaisia oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia tai joiden koulunkäynti ja kasvu vaativat pienryhmäopetusta muista painavista syistä. Lähtökohtana on oppilaan etu.