Luvattomiin-, sairaus- ja muihin huolestuttaviin poissaoloihin puuttumisen malli Kemin perusopetuksessa

1. Ennaltaehkäisevä toiminta

 • Yhteisöllinen opiskeluhuolto koululäsnäolon tukena ( Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki pykälä 4 ). Luokanopettaja/luokanvalvoja seuraa poissaoloja päivittäin.
 • Huomio kouluhyvinvointiin: poissaolojen ehkäiseminen, sujuva yhteistyö kodin ja koulun välillä.
 • Kiusaamisen vastaiset toimintamallit, Harrastamisen jäänmurtajamalli ja Hyvis-tunnit

2. Huoli herää – huoli puheeksi

 • Oppilas on poissa koulusta eikä huoltajalta ole tullut ilmoitusta poissaolosta (Perusopetuslaki pykälä 26, pykälä 35, Oppivelvollisuuslaki pykälä 9 ).
 • Luokanopettaja/luokanvalvoja selvittää poissaolon syyn huoltajalta ja keskustelee myös oppilaan kanssa, jos kyseessä on aiheeton poissaolo.
 • Luokanopettaja/luokanvalvoja seuraa poissaolojen karttumista ja dokumentoi toteutuneen yhteydenpidon Wilmaan.

3. Huoli kasvaa – tuen kartoitus

 • Huolta aiheuttavia poissaoloja on kertynyt 25-30 tuntia.
 • Luokanopettaja/luokanvalvoja konsultoi opiskeluhuollon työntekijää ja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa poissaolojen taustasyistä -> koulunkäyntiä tukevista toimista sovitaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa ( Perusopetuslaki pykälä 26, pykälä 35; Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki pykälä 3 ).
 • Tarvittaessa luokanopettaja/luokanvalvoja tai opiskeluhuollon työntekijä kokoaa yksilökohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän oppilaan tukemiseksi, ryhmässä sovitaan tukitoimista ja seurannasta ( Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki pykälä 19 )

4. Huoli suuri – huoli jatkuu

 • Huolta aiheuttavia poissaoloja kertynyt yli 50 tuntia ja edelleen jatkuu. Koulu on tässä vaiheessa selvittänyt poissaolojen syitä ja tukitoimet käytössä mutta riittämättömät.
 • Luokanopettaja/luokanvalvoja tai oppilashuollon työntekijä kokoaa yksilökohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän koolle. Ryhmässä pohditaan yhdessä tukikeinoja oppilaan tilanteeseen ja sovitaan vastuuhenkilö = kokonaistilanteen arviointi.
 • Vastuuhenkilö täyttää opiskeluhuoltokertomuksen Wilmaan (tukitoimet ja seuranta) ( Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki pykälä 20 ) Tarvittaessa sosiaalilain mukainen yhteydenotto yhteistyössä huoltajan kanssa ( Sosiaalihuoltolaki pykälä 35 ) tai lastensuojeluilmoitus ( Lastensuojelulaki pykälä 25 )