Kemin perusopetuksessa on käytössä WilmaRobotti, joka lähettää automaattisesti Wilmaviestin vastaanottajalle. Lähettäjänä viestissä on WilmaRobotti.

Ensimmäisessä vaiheessa on otettu käyttöön viestit, jotka koskevat hakemuksia ja päätöksiä sekä tulevia kokeita.

 • Huoltajat saavat viestin, kun päätös lähetetystä hakemuksesta (koulukuljetus, iltapäivätoiminta tai poissaoloanomus) on tehty.
 • Rehtorit saavat viestin, kun hakemus koulukuljetukseen iltapäivätoimintaan tai poissaoloanomus yli 3 päivää on huoltajan toimesta tehty Wilmaan.
 • Luokanvalvojat saavat viestin, kun rehtori on tehnyt päätöksen poissaoloanomus yli 3 päivää, sekä kun huoltaja on tehnyt poissaoloanomuksen 1-3 päivää.
 • Koulusihteerit saavat viestin, kun rehtori on tehnyt päätöksen koulukuljetushakemuksesta tai iltapäivätoiminnan hakemuksesta.
 • Huoltajat ja opiskelijat saavat viestin seuraavan viikon kokeista.

Toinen vaihe otetaan käyttöön 03.10.2022, jolloin viestejä tulee seuraavasti:

 • Poissaolot
  • Luokanvalvoja saa viestin, jos oppilaalla on poissaolo vaatii selvityksen merkintä, joka on selvittämättä vielä 7 vuorokauden kuluttua. Huoltajan tulee selvittää poissaolot. Luokanvalvoja selvittää poissaolon syyn huoltajalta ja keskustelee myös oppilaan kanssa, jos kyseessä on aiheeton poissaolo.
  • Luokanvalvoja, kuraattori ja huoltaja saavat viestin, kun oppilaalla on täyttynyt 15 tunnin poissaoloraja, pitäen sisällään kaikki poissaololuokitukset lukuun ottamatta muu luvallinen poissaolo-luokitusta. Luokanvalvoja konsultoi tarvittaessa oppilashuollon työntekijää ja tarvittavista tukitoimista sovitaan yhdessä oppilaan sekä huoltajan kanssa.
  • Luokanvalvoja, kuraattori, rehtori ja huoltaja saavat viestin, kun oppilaalla on täyttynyt 50 tunnin poissaoloraja, pitäen sisällään kaikki poissaololuokitukset lukuun ottamatta muu luvallinen poissaolo-luokitusta. Luokanvalvoja tai oppilashuollon työntekijä kokoaa tarvittaessa monialaisen asiantuntijaryhmän oppilaan tukemiseksi.
 • Pedagogiset asiakirjat (muuttuneet ja uudet)
  • Huoltajalle
  • Jos tuen taso muuttuu, koulusihteeri ja rehtori saavat myös viestin.
  • Pedagoginen selvitys, viestin saa myös rehtori
  • Muistutuksia tarvittaessa luokanvalvojille
 • Kurinpitotoimet (kasvatuskeskustelu, jälki-istunto ja opetuksen evääminen)
  • Huoltaja saa viestin, kun kurinpitotoimi on kirjattu Wilmaan
  • Kurinpitotoimen tiedot näkyvät Wilmalomakkeessa