Kemin perusopetuksessa käytetään WilmaRobottia, joka lähettää automaattisesti Wilma-viestin vastaanottajalle. Lähettäjänä viestissä on WilmaRobotti. Näiden toimintojen toteuttamiseen käytetään WilmaRobotti-nimistä palvelua, joka käsittelee kyseisiä tietoja EU/ETA-alueella.

Hakemukset ja päätökset

 • Huoltajat saavat viestin, kun päätös lähetetystä hakemuksesta (koulukuljetus, iltapäivätoiminta tai poissaoloanomus) on tehty.
 • Rehtorit saavat viestin, kun hakemus koulukuljetukseen, iltapäivätoimintaan tai yli kolmen päivän poissaoloanomus on huoltajan toimesta tehty Wilmaan.
 • Luokanvalvojat saavat viestin, kun rehtori on tehnyt päätöksen yli kolmen päivän poissaoloanomukseen, sekä kun huoltaja on tehnyt poissaoloanomuksen yhdestä kolmeen päivään.
 • Koulusihteerit saavat viestin, kun rehtori on tehnyt päätöksen koulukuljetushakemuksesta tai iltapäivätoiminnan hakemuksesta.
 • Huoltajat ja opiskelijat saavat viestin seuraavan viikon kokeista.

Poissaolot

 • Luokanvalvoja saa viestin, jos oppilaalla on selvittämätön poissaolo-merkintä, joka on selvittämättä vielä seitsemän vuorokauden kuluttua. Huoltajan tulee selvittää poissaolot. Luokanvalvoja selvittää poissaolon syyn huoltajalta ja keskustelee myös oppilaan kanssa, jos kyseessä on aiheeton poissaolo.
 • Luokanvalvoja, kuraattori ja huoltaja saavat viestin, kun oppilaalla on täyttynyt 25 tunnin poissaoloraja, pitäen sisällään kaikki poissaololuokitukset lukuun ottamatta Ennalta anottu vapaa ja Muu selvitetty poissaolo -luokituksia. Luokanvalvoja konsultoi tarvittaessa oppilashuollon työntekijää ja tarvittavista tukitoimista sovitaan yhdessä oppilaan sekä huoltajan kanssa.
 • Luokanvalvoja, kuraattori, rehtori ja huoltaja saavat viestin, kun oppilaalla on täyttynyt 50 tunnin poissaoloraja, pitäen sisällään kaikki poissaololuokitukset lukuun ottamatta Ennalta anottu vapaa ja Muu selvitetty poissaolo -luokituksia. Luokanvalvoja tai oppilashuollon työntekijä kokoaa tarvittaessa monialaisen asiantuntijaryhmän oppilaan tukemiseksi.

Pedagogiset asiakirjat; muuttuneet ja uudet

 • Huoltajalle
  • Jos tuen taso muuttuu, koulusihteeri ja rehtori saavat myös viestin.
  • Pedagoginen selvitys, viestin saa myös rehtori
  • Muistutuksia tarvittaessa luokanvalvojille

Kurinpitotoimet; kasvatuskeskustelu, jälki-istunto ja opetuksen epääminen

 • Huoltaja saa viestin, kun kurinpitotoimi on kirjattu Wilmaan.
 • Kurinpitotoimen tiedot näkyvät Wilma-lomakkeessa.