Kehitysvammaisten asuntola

Vammaispalvelut
Ellalankatu 1, 94100 Kemi