Ohjeita sähköiseen asiointiin

Päivähoitopaikan hakeminen
➢ päivähoitopaikkaa haetaan sähköisesti tästä
➢ jokaiselle päivähoitoa tarvitsevalle lapselle tehdään oma hakemus
➢ saat sähköpostiin vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta mikäli olet hyväksynyt sähköisen tiedoksiannon hakemusta tehtäessä

Hakeminen avoimeen varhaiskasvatuskerhoon
➢ haetaan päivähoitohakemuksella sähköisesti tästä
Päätös päivähoitopaikasta sähköisesti
➢ tieto hoitopaikasta lähetetään asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen tai
puhelimeen ja päätös on nähtävillä asiakkaan tunnistamista vaativassa
sähköisessä asiointipalveluissa
➢ mikäli perhe ei ota myönnettyä hoitopaikkaa vastaan, siitä on ilmoitettava
pikimmiten päätöksessä olevaan puhelinnumeroon

Hoitosopimuksen tekeminen
➢ hoitosopimus tehdään aina kirjallisesti päivähoitopaikassa hoitosuhteen alussa
➢ “sopimus on voimassa” kohtaan merkitään päivämäärä, mistä alkaen hoitopaikka
on myönnetty (uudet asiakkaat)
➢ hoitosopimus on voimassa vähintään kolmen kalenterikuukauden ajan
➢ perhe valitsee viidestä eri vaihtoehdosta tuntirajan, esim. 61-90 h/kk
➢ hoitosopimuksesta rastitaan myös tuloihin liittyvä kohta

Yhteystietojen muuttaminen
➢ osoitetietojen muutos ilmoitetaan lapsen hoitopaikkaan
➢ puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen muutokset asiakas tekee itse sähköiseen
järjestelmään
➢ perhekoon muutoksista ilmoitetaan päivähoitotoimistolle, mahdollinen vaikutus
päivähoitomaksuun

Tulotietojen toimittaminen päivähoitomaksun määräämiseksi
➢ tulotiedot toimitetaan aina päivähoitotoimistoon kaupungintalon 7 kerros tai 1.
kerroksen asiakaspalvelupisteeseen kirjekuoressa osoitettuna
päivähoitotoimistoon tai sähköpostilla henna.kortelainen@kemi.fi
➢ mikäli tulotietoja ei ole toimitettu hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä,
peritään maksu korkeimman mukaan
➢ mikäli maksun saa periä korkeimman mukaan, tulotietoja ei tarvitse toimittaa,
tällöin laitettu hoitosopimukseen rasti ko. kohtaan
➢ jos perheen tuloissa tapahtuu olennainen muutos, perheen tulee toimittaa uudet
tulotiedot

Maksupäätös
➢ asiakasmaksupäätös lähetetään perheelle ennen päivähoitolaskun lähettämistä
➢ asiakasmaksuun vaikuttavat perheen tulot, perheenjäsenten lukumäärä ja
hoitosopimus tunneista
➢ jokainen hoitosopimusmuutos vaikuttaa asiakasmaksuun ja kaikista
hoitosopimusmuutoksista tehdään maksupäätös

Päivähoitolasku
➢ pääsääntöisesti päivähoitolaskun eräpäivä on kuukauden viimeinen päivä
eli tammikuun päivähoitolaskun eräpäivä on helmikuun viimeinen
➢ jos päivähoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään
kuukausimaksua alhaisempana

Hoitopaikan irtisanominen sähköisesti
➢ lapsen päivähoitopaikka sanotaan aina irti sähköisen asioinnin kautta
➢ päivähoitolaskutus päättyy irtisanomispäivään
➢ irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti

Hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittaminen muuttuu

Hoitoaikojen ja poissaolojen ilmoittaminen muuttuu 8.4.2018 alkaen. Kemin varhaiskasvatuksessa otetaan  käyttöön uusi sovellus lasten hoitoaikojen varaamiseen 16.4.2018 alkaen. Huoltaja ilmoittaa 8.4.2018 lähtien lastensa suunnitellut hoitoajat sekä etukäteen tiedossa olevat poissaolot helpolla tavalla mobiilisovelluksella tai web-käyttöliittymän kautta. Uuden sovelluksen avulla huoltaja voi seurata varattuja, käytettyjä ja jäljellä olevia tunteja ajantasaisesti.

Ohje hoitoaikojen varaamiseen ja sovelluksen lataamiseen