Kansainvälinen toiminta

kansainvalinen

Kemin kaupunki edistää omalla toiminnallaan kansainvälistymistä yhteistyössä elinkeinoelämän, oppilaitosten ja erilaisten organisaatioiden kanssa. Kansainvälinen yhteistyö on määrätietoista kaupungin ja sen henkilöstön osaamisen kehittämistyötä, jonka tavoitteena omalta osaltaan on luoda Kemistä kilpailukykyinen ja vetovoimainen kotikaupunki niin ihmisille kuin yrityksillekin ympäri maailmaa.

Kemin kansainvälisen toiminnan lähtökohtana on visio, jonka mukaan Kemistä kehittyy korkean osaamisen, monialaisen kulttuurin, luovuuden sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva monikulttuurinen kasvukeskus, jossa kaupungin kasvua ja hyvinvointia omalta osaltaan tukee kansainvälinen ja monista eri kulttuureista voimansa ammentava osaajien joukko. Maahanmuuttajien kulttuurien ja kielten moninaisuus sekä heidän vahva tietämys eri kulttuureista ja toiminta­voista luo alueelle uutta elinvoimaa niin matkailun, kulttuurin kuin liiketoiminnan alueelle. 

Kemissä arkipäivään kuuluvat eri kansallisuudet ja eri kielet sekä eri kulttuurien moninaisuuden ja erilaisuuden hyväksyminen. Tänä päivänä Kemissä asuu ihmisiä 47 eri kansallisuudesta ja täällä puhutaan kymmeniä eri kieliä. Kemin katukuvaa värittävät täällä asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden lisäksi runsas joukko niin liike-elämän kuin matkailun tänne tuomia matkustajia. 

Kemin kaupungissa kansainvälisistä asioista vastaa kaupunginkanslia yhteistoiminnassa palvelualueiden kansainvälisestä toiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa.

Kemin kaupungin kansainvälistymisohjelma