Varhaiskasvatussuunnitelma

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota lapselle turvallinen fyysinen ja psyykkinen kasvuympäristö. Päiväkodin toiminta perustuu vanhempien kanssa tehtävään luottamukselliseen yhteistyöhön.

Yksi tärkeimmistä arvoistamme on taata lapselle oikeus lapsuuteen ja leikkiin.

Päiväkotimme tavoitteena on hyvinvoiva lapsi joka kokee, että häntä arvostetaan, hän tulee kuulluksi ja hänet hyväksytään omana itsenään.

Korostamme myös  erilaisuuden hyväksymistä ja toisten huomioimista.

Varhaiskasvatussuunnitelma