Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkotimme on tehnyt varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelmassa määrittelemme mm. varhaiskasvatuksen sisältöalueet ja kuinka me toteutamme niitä päiväkotimme toiminnassa.

VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAVUOSISUUNNITELMA 2018-2019

Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma 2017
Meri-Lapin alueellinen esiopetussuunnitelma

Toiminta-ajatuksemme

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota laadukasta ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta.

Toimintamme tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja siihen pyrimme avoimella ja luottamuksellisella yhteistyöllä vanhempien kanssa.

Mottomme on: “Minkä ilotta oppii sen surutta unohtaa”.

Turvallisuus, kiireettömyys, leikki ja yhteisöllisyys ovat toimintaamme ohjaavia arvoja.