Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkodillemme on tehty varhaiskasvatussuunnitelma, jossa määritellään mm. varhaiskasvatuksen sisältöalueet ja kuinka me toteutamme varhaiskasvatusta toiminnassamme.

Ruutin varhaiskasvatussuunnitelma

Toiminta-ajatuksemme

Hoito, kasvatus ja oppiminen leikin avulla.

Toimintamme on suunnitelmallista ja siinä otetaan huomioon ryhmässä olevien lasten ikä ja kehitystaso. Lapsilla on mahdollisuus leikkiin yksin tai yhdessä toisten lasten kanssa.

Toimintamme arvoja ovat oikeus lapsuuteen, leikki, aito välittäminen ja toiminnan ilo.