Perämeren Jätehuolto Oy

Perämeren Jätehuolto Oy on vuonna 1998 perustettu kuntien omistama yhtiö. Yhtiön perustajakunnat ovat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kunnat.

Yhtiön tehtävä on hoitaa kuntien jätehuoltoon liittyviä velvoitteita. Näihin tehtäviin kuuluvat muun muassa:

 • jätehuollon suunnittelu ja kehitys
 • kierrätyksen ja hyötyjätehuollon järjestäminen
 • vaarallisten jätteiden jätehuollon hoitaminen
 • jätekeskuksen ja ekoasemien ylläpito
 • kotitalouksien poltettavan ja biojätteen kuljetus Kemissä
 • tiedotus ja neuvonta

Palveluverkostoon kuuluvat Jätekeskus Jäkälä, ekoasemat Kemissä, Ylitorniolla ja Tervolassa. Toimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja kunnalliset jätehuoltomääräykset.

Lisäksi Torniossa Eko Terminal vastaanottaa sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Kemissä sähkölaitteita vastaanottaa Monitarmo. Kuntalaisille jäteasioissa opastusta antaa Jäkälän jäteneuvonta.

Yhtiön toiminta rahoitetaan Jätekeskus Jäkälään toimitettavien jätteiden käsittelymaksuista saaduilla tuloilla. Lisäksi kaikista vakituisessa asumisessa ja vapaa-ajan asumisessa käytetyistä asunnoista peritään jätehuollon perusmaksua.

Toiminnan rahoittamiseen ei käytetä verovaroja.

Perusmaksulla katetaan kunnan vastuulla olevia kotitalouksien yhteisiä jätehuollon kustannuksia:

 • vaarallisten ja lääkejätteiden vastaanotto, kuljetus ja käsittely
 • osa hyöytyjätehuollosta
 • ekoasemien ylläpito
 • jätehuollon viranomaistehtävät
 • jätehuollon tiedotus ja neuvonta
 • vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyskierrokset haja-asutusalueilla

Pakkausjätteiden keräämistä varten on ekopisteet, joiden tyhjennyksistä ja ylläpidosta vastaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy.