Perämeren Jätehuolto Oy:n tehtävänä on hoitaa jätehuoltoa.

Jätehuoltoon liittyviä velvoitteita ovat:

  • jätehuollon suunnittelu ja kehitys
  • kierrätyksen ja hyötyjätehuollon järjestäminen
  • vaarallisten jätteiden jätehuollon hoitaminen
  • jätekeskuksen ylläpito
  • ekopisteverkoston rakentaminen ja ylläpito
  • sekajätteiden kuljetusten kilpailutus sekä
  • tiedotus ja neuvonta

Kuntalaisille jäteasioissa opastusta antaa Jäkälän jäteneuvonta.

Jätehuollon perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu on kiinteä, asuntokohtainen vuosimaksu. Se peritään kaikista vakinaisessa ja vapaa-ajan asumisessa käytettävistä kiinteistöistä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan alueella. Perusmaksu ei poista velvollisuutta kuulua kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen eikä vaikuta siitä perittävään maksuun. Rivi- ja kerrostaloissa lasku lähetään taloyhtiölle/isännöitsijälle.