Häiriötiedotteet

Arkisto

9.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Kevyen liikenteen väylä suljettu 9.-10.11.2022 vesihuoltotyön vuoksi

Kemin Energia ja Vesi Oy suorittaa vesihuoltotöitä Ouluntien ja Eteläntien risteämäalueella tiistaista 9.11.2022 alkaen. Työn vuoksi joudutaan sulkemaan kevyen liikenteen väylä liikenteeltä työn ajaksi Ouluntien ...

13.10.2022  

Häiriötiedotteet   

Ouluntien tasoristeys suljettuna 21.10.2022

NRC Group Finland oy kunnostaa rataa Kemissä ja Ouluntien tasoristeyksen maantieliikenne suljetaan ratatyön vuoksi. Tasoristeys on suljettuna 21.10. 2022  kello 9.45 – 13 välisen ajan. Kulkeminen ...

11.10.2022  

Liikunta   

Häiriö syysloman uimakouluihin ilmoittautumisessa

Syysloman uimakoulujen ilmoittautumisessa on ollut viikonloppuna häiriö. Ilmoittautumiset eivät ole menneet perille. Ilmoittautuminen on avattu uudelleen. Häiriön vuoksi kaikki ilmoittautumiset on tehtävä uudelleen. Pahoittelemme häiriöstä ...

16.9.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Ouluntie 8 koskeva liikennejärjestely-tiedote

Kemin Energia ja Vesi Oy rakentaa Ouluntie 8:n tulevaa kiinteistöä varten kunnallistekniikan rakennustöitä, mistä johtuen Ouluntien liikenne on katkaistuna viikon 38 ajan, eli aikavälillä 19.-25.9.2022.Kevyen liikenteen väylä on käytössä normaalisti töiden ajan.Normaali ...

7.9.2022  

Asuminen   

Sauvosaarenkadun kaukolämpösiirtolinjan korjaustyö

Kemin Energia ja Vesi Oy kaivaa Sauvosaarenkadulla kaukolämpölinjaa, minkä vuoksi kulku Sauvosaarenkatu 24 kiinteistöön (Sauvosaaren sairaala) tulee estymään Sauvosaarenkadulta viikkojen 36 ja 37 aikana. Kulku ...

26.8.2022  

Häiriötiedotteet   

Sahansaarenkadun rakentamiseen liittyvät liikennejärjestelyt

Leinosen polku suljetaan liikenteeltä 29.8.2022 ja kestää viikon 36 loppuun. Kiertoyhteydet Lapintien ja Koivuharjunkatu-Tornionkatu kautta.

11.7.2022  

Häiriötiedotteet   

Sahansaaren hankkeen liikenteen järjestelyn muutokset 11.-12.7.2022

Koivuharjunkatu on suljettu välillä Särmääjänkatu-Marttalankatu rummun vaihdon vuoksi. Käytössä kiertoreitti Särmääjänkatu-Purolankatu-Marttalankatu.

31.5.2022  

Asuminen   

Sahansaaren alueen liikenteen järjestelyn muutokset 1.6.2022

Lapintie sulkeutuu välillä Särmääjänkatu-Sahansaarenkatu 1.6.-30.6.2022. Väliaikainen kulkureitti Koivuharjunkatu-Pajusaarentie-Sahasaarenkatu kautta. Tornionkatu-Koivuharjunkatu alikulkukäytävä on suljettuna aikavälillä 16.5.-5.6.2022 viimeistelytöiden vuoksi. Kulku Leinosenpolun (Karihaaran koululle johtava) alikulkukäytävän kautta. Leinosenpolun ...

15.12.2021  

Häiriötiedotteet   

15.12.2021 Sähkökatkot vaikeuttavat terveyskeskuksen toimintaa

Toistuvat sähkökatkokset tänään 15.12.21 vaikeuttavat Kemin terveyskeskuksen toimintaa. Tämän vuoksi takaisinsoitoissa voi olla viiveitä. Tämän lisäksi itseilmoittautumislaiteen toiminnassa on ollut ongelmia. Ongelmia selvitellään parasta aikaa. ...