Elinvoimatoimialaan kuuluu elinkeinopalvelut, kaavoitus-, maankäyttö- ja tonttipalvelut, työllisyyspalvelut sekä Kivalo-opisto. Elinvoimatoimialaa johtaa elinvoimajohtaja.


Elinvoimatoimiala toimii elinvoimalautakunnan ja vapaan sivistystyön jaoston alaisuudessa. Se huolehtii elinvoimalautakunnan sekä vapaan sivistystyön jaoston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä niiden hallintopalveluista.

Elinkeinopalvelut

Kaavoitus

Kivalo-opisto

Maankäytön mittauspalvelut

Tonttipalvelut

Työllisyyspalvelut