Ajoksen Puidenpuuttuman uimaranta vuonna 1952. KUVA: Kemin historiallisen museon kuva-arkisto

2.8.2023

Ajoksen hiekkarannan kunnostus käynnistyy

Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Helmi-ohjelmassa luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan aktiivisilla suojelu- ja hoitotoimilla. Kunta- ja Järjestö-Helmi avustus tukee kuntien ja järjestöjen luonnon monimuotoisuutta edistäviä, elinympäristöjen tilaa parantavia hankkeita.

Ajoksen Puidenpuuttuman hiekkarannan kunnostaminen käynnistyy elokuun lopulla 2023 Lapin ELYn tammikuussa 2023 hyväksymän kunnostussuunnitelma mukaisesti. Rantapensaikot poistetaan noin kilometrin matkalta koneellisesti juurineen huomioiden uhanalaislajistoa. Samalla poistetaan vieraslajeja, tehdään niittoja ja saatetaan alue asianmukaiseen kuntoon.   

Kuivanuoron Leukalan lanssialueen niittyjen ennallistaminen on saatu päätökseen. Ennallistettavan alueen pinta-ala on 1,5 hehtaaria. Kesällä 2022 tehdyn luontoinventoinnin suositusten mukaisesti rannoilta on poistettu pensaikot ja myöhään syksyllä 2022 raivattu männyntaimikko. Valtaosa juurista poistettiin kevään 2023 aikana. Tänä kesänä alueella on tehty niittoja ja viimeistelty koneellisesti jyrsimällä hiekkamaita esiin tavoitteena lisätä paahteista ketoa.  

KUVA: Peter Brusila 2023. Kuivanuoron niityt.

Lisätietoja:
Peter Brusila
Kemin kaupunki
Kunta- ja järjestöhelmi vastaava
peter.brusila(at)kemi.fi
0407254750

Takaisin listaukseen