Asuminen ja ympäristö

Arkisto

29.6.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Kemin Energia ja Vesi Oy:n toiminta-alue-ehdotuksen kartat ovat nähtävänä 29.6.-15.8.2022

Kemin Energia ja Vesi Oy toimii vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena Kemin kaupungin alueella. Vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-aluekartat olivat nähtävillä 22.12.2021 – 28.2.2022. Saatujen lausuntojen perusteella Kemin ...

29.6.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Siirtolapuutarhan asemakaavan valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävänä 29.6.-15.8.2022

Kaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset ovat nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleisessa linkissä. Kaava koskee Kemin 32. kaupunginosassa, Kuivanuorossa sijaitsevaa osaa Leukalanpuistosta sekä asemakaavoittamatonta ...

22.6.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Ilmoitus asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 22.6.2022 lähtien ja kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

SAUVOSAARI: Kemin kaupungin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren korttelin 102 tontteja 6 ja 7 sekä osaa tontista 8 koskeva Sauvosaaren pistetalojen asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen ...

14.6.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Ilmoitus Järpin osayleiskaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta 21.6.2022 lähtien ja kutsu yleisötilaisuuteen 21.6.2022

Väylävirasto pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta poistamalla ratojen tasoristeyksiä ja korvaamalla ne eritasoratkaisuilla. Väylällä on suunnittelun alla Kemissä poistettavana Ouluntien tasoristeys Järpissä. Virasto on teettänyt alustavia selvityksiä ...

6.6.2022  

Nuoret   

Skeittiparkin avajaiset lauantaina 11.6.2022

Lapin Urheilugaalassa vuoden liikuntapaikkatekona 2021 palkittu Skeittiparkki avataan virallisesti lauantaina 11.6. Nuoret skeittaajat olivat mukana puiston suunnittelussa alusta asti. Jope Ruonansuun puistossa sijaitseva skeittiparkki on ...

3.6.2022  

Koirankakkatarroja Kemin keskustan roska-astioihin 

Meri-Lapin Koiraklubi ry ja Kemin kaupunki tekevät yhteistyötä keskustan alueen yleisen viihtyvyyden ja siisteyden edistämiseksi. Osana Vihreä Lappi-teemaviikkoa Meri-Lapin Koiraklubi ry ja Kemin kaupungin puisto-osasto ...

1.6.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Kuulutus asemakaavan voimaantulosta

Kemin kaupunginvaltuuston 4.4.2022 § 30 hyväksymä Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavan muutosta ja sitovaa tonttijakoa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren ...

31.5.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Stora Enson Veitsiluodon asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävänä 1.6.-1.7.2022

Kaavamuutoksen valmisteluaineisto on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleisessa linkissä. Asemakaavamuutos koskee Kemin 26. kaupunginosan, Veitsiluodon, korttelia 2601 sekä rautatie-, suojaviher-, satama-, vesi-, ...

31.5.2022  

Asuminen   

Kesän peräkonttikirppikset alkavat lauantaina 4.6.2022

Peräkonttikirppikset ovat tänä vuonna keskiviikkoisin uudessa paikassa Lumilinnan parkkipaikalla kello 16-20 ja lauantait ovat tuttuun tapaan Kauppatorilla kello 9-17. Kirppikset alkavat lauantaina 4. kesäkuuta ja ...