Asuminen ja ympäristö

Arkisto

16.7.2024  

Asuminen ja ympäristö   

Selkäsaareen uusi laituri

Selkäsaareen on valmistunut uusi laituri virkistys- ja matkailukäyttöön. Laituri sijaitsee saaren eteläosassa, aallonmurtajalla lähellä vanhaa laituria. Uusi laituri mahdollistaa saareen rantautumisen pienveneiden lisäksi hieman isommalla ...

24.6.2024  

Asiointilinja Onnikassa muutoksia 1.7.2024 alkaen

Asiointilinja Onnikassa tapahtuu muutamia muutoksia 1.7.2024 alkaen.Asiointilinjat (pohjoinen, eteläinen ja itäinen) liikennöivät Kemin kaupungin alueella reittiaikataulujen mukaan arkipäivisin kaksi kertaa viikossa, aamupäivällä ja iltapäivällä.Tarkista uudet ...

19.6.2024  

Asuminen ja ympäristö   

Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä (Hotelli Toivolan ja Syväkankaan kioski)

Kemin elinvoimalautakunta on päätöksellään 12.6.2024 § 46 hyväksynyt Hotelli Toivolan ja Syväkankaan kioskin asemakaavan muutoksen kaupungin hallintosäännön § 19 perusteella. Lisäksi elinvoimalautakunta on hyväksynyt sitovan ...

19.6.2024  

Asuminen ja ympäristö   

Tyttölyseon asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä kaavaluonnos ovat nähtävänä 19.6.-16.8.2024

Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnokset ovat nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleisesta linkistä. Kaavamuutos koskee Kemin kaupungin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, korttelin 148 tonttia 1 ...

12.6.2024  

Asuminen ja ympäristö   

SÖPÖYS VAROITUS!

Lapinlehmät ja vasikat saapuvat jälleen Kiikeliin maanantaina 17.6 aamupäivällä. Lapinlehmät saapuvat jälleen Kiikeliin koulukuntayhtymän Lappian maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksesta Tervolan Louelta. Olemassa olevalle laidunalueelle tulee kesäksi neljä ...

6.6.2024  

Asuminen   

Kerro kuvalla mikä on lempipaikkasi Kemissä

Kemin kaupunki haluaa kuulla palautteesi kuvien muodossa. Kerro siis kuvalla mikä on sinun lempipaikkasi Kemissä.

5.6.2024  

Rakennuslupien käsittely kesän 2024 aikana

Kemin kaupungin rakennusvalvonta on suljettu kesälomien vuoksi 1.7.-28.7.2024 (viikot 27-30) Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä, eikä ...

31.5.2024  

Asuminen ja ympäristö   

Kemin kaupunkiliikenne siirtyy kesäkauteen 1.6.2024 alkaen

Kemin kaupunkiliikenteen linja 2A liikennöi kesällä päivittäin reitillä Rytikari-Hepola-Syväkangas-Keskusta-Koivuharju-Kivikko tunnin vuorovälillä. Kaupungin eteläpuolen reitti on vastaava kuin talvikauden linjalla 2.   Pohjoispuolen reitti on lähes vastaava kuin ...

30.5.2024  

Asuminen ja ympäristö   

Poikkeavia liikennejärjestelyjä Hepolassa kesän aikana

Vesihuollon saneeraus aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyjä Hepolassa kesän aikana Kemin Energia ja Vesi Oy uusii yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa Hepolassa Töyryntien, Kuusikontien ja Kankaantien vesihuoltoa ja ...

30.5.2024  

Asuminen   

Poikkeavia liikennejärjestelyjä Etelärantakadulla ja Sankarikadulla 3.6.2024 alkaen

Vesihuollon saneeraus aiheuttaa poikkeavat liikennejärjestelyt Etelärantakadulle ja Sankarikadulle 3.6.2024 alkaen. Kemin Energia ja Vesi Oy uusii yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa Sauvosaaressa Etelärantakadun vesihuoltoa ja kuivatusta ...