29.6.2022

Kemin Energia ja Vesi Oy:n toiminta-alue-ehdotuksen kartat ovat nähtävänä 29.6.-15.8.2022

Kemin Energia ja Vesi Oy toimii vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena Kemin kaupungin alueella. Vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-aluekartat olivat nähtävillä 22.12.2021 – 28.2.2022. Saatujen lausuntojen perusteella Kemin Energia ja Vesi Oy muuttaa toiminta-alue-ehdotustaan siten, että Sotisaaren asemakaava-alueen ulkopuolella oleva asutusalue määritellään pohjavesialueen vuoksi jätevesiviemäröinnin toiminta-alueen tavoitteelliseksi laajennusalueeksi, jossa viemäröinnin toteutuksen edellytyksenä on vähintään 70 %:n liittymishalukkuus. Muilta osin toiminta-alue-ehdotus on ennallaan.

Toiminta-alue-ehdotuksen kartat pidetään vesihuoltolain mukaisesti julkisesti nähtävillä yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleisesta linkistä.

Karttaehdotukset toiminta-alueeksi löytyvät myös Kemin karttapalvelusta osoitteesta https://kartta.kemi.fi/ > Aluejaot ja rajaukset -otsikon alta.

Toiminta-alueella ja niiden läheisyydessä olevien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla sekä kaupunkilaisilla on mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet on toimitettava kirjallisena osoitteella Kemin kaupunki, Elinvoimatoimiala/Kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteeseen elinvoima@kemi.fi.

Takaisin listaukseen