Ajoksen Puidenpuuttuman uimaranta vuonna 1952. KUVA: Kemin historiallisen museon kuva-arkisto

22.6.2021

Kemin Kunta-Helmi hanke 2021-2022

Ympäristöministeriön rahoittamien Kunta-Helmin hankkeiden tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa Helmi-ohjelman arvokkaiden elinympäristöjen tilaa. Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen.

Lähes puolet Suomen luontotyypeistä ja 12 prosenttia Suomen lajeista on uhanalaisia. Suurin syy tähän on elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää nopeita ja kattavia toimia. Helmi-ohjelmassa teemme konkreettisia suojelu- ja hoitotöitä luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Kemin merelliset ranta-alueet, kukkaniittyhanke ja Kivilonkan kunnostus

Kemin kaupunkialueen rantaniityt ja kedot ovat lähes tyystin hävinneet. Vielä 1980 luvulla laajojakin hyödyntämättömiä ranta-alueita peittivät heinäiset koivuja kasvavat niityt, jossa viihtyivät mm. ahomansikat, kissankellot, -käpälät ja pulskaneilikat. Nykyään monotooniset nurmikot istutuksineen ovat pääsääntö. 

Hankeaika kesä 2021- syksy 2022.

Tavoite on turvat kaupunkialueen monimuotoisen luonnonympäristön luontotyypit lajistoineen. Yksi merkittävä tavoite on Ajoksen Puidenpuutuman hiekkarannan kunnostaminen. Kohteet ovat myös merkittäviä maisemakokonaisuuksia ja virkistys käyttöön soveltuvia. Myös Kivilonka on merkittävä ulkoilu- ja virkistyskohde.

Tavoitteena on myös saada palautettua kaupunkimainen niitty kokonaisuus ennallistamismalliksi vastaaville kohteille Kemin rannikkoseudun alueella. Kukkaniitystä hyötyvät eniten päiväperhoset ja muut pölyttävät hyönteiset.

· Ajoksen hiekkarannan luontoarvojen ja kasvillisuuden inventointi sekä kunnostussuunnitelma 2021
· Takajärven kukkaniityt: Väliojanpuiston niitot 2021 – 2022
· Kalkkinokan pensaiden raivaukset ja niitot 2021-2022
· Kivilonka: vesialueen kasvillisuuden poisto syksy 2021- talvi 2022

Lisätietoja: Peter Brusila 040 725 4750

Takaisin listaukseen