Kaupungin keskustaa ja pyöräilykaistaa, pyöräilijä lähellä.
Pyöräilykaista Asemakadulla. KUVA: PENTTI KORPELA

6.10.2020

Kemin pyöräilyolosuhteita kehitetään – Vastaa kyselyyn!

Kemin kaupunki on aloittanut syyskuussa 2020 pyöräilyn olosuhteiden kehittämishankkeen. Työn on määrä valmistua keväällä 2021. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy.

Projektissa laaditaan pyöräilyn edellytysten kehittämisen toimenpideohjelma. Mukana ovat Kemin keskeiset alueet, erityisesti keskusta. Ennen muuta tarkoitus on lisätä kävelyä ja pyöräilyä olosuhteita parantamalla.

Hankkeessa määritellään

  • pyöräilyn ja kävelyn tavoiteverkko,
  • pyöräilyn väylätyypit,
  • pyöräilyn pääreittien risteämisratkaisujen periaatteet,
  • pyöräpysäköinnin laatu.

Tarpeen mukaan hankkeessa ratkaistaan myös muita pyöräilyyn ja kävelyyn liittyviä erityiskysymyksiä.

Paikalliset asukkaat ovat jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden asiantuntijoita. Mielipiteitä selvitetään kaikille avoimella nettikyselyllä. Kyselyssä vastaajille tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta myös suoraan kartalle.

Kysely koostuu neljästä aiheosiosta, joissa kysytään

  • vastaajan taustatiedot,
  • nykyinen liikkuminen ja tyytyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin,
  • liikkumisen potentiaali,
  • ongelmalliset tai hyvät kohdat ja reitit (merkitään karttaan).

Kysely on avoinna 25.10. saakka.

Tulosten avulla voidaan kohdistaa suunnitteluresursseja tehokkaammin oikeille paikoille tukemaan pyöräilyä ja kävelyä. Palkintona vastanneiden kesken arvotaan kymmenen (10) lippua Kemin uimahalliin!

Lisätietoja hankkeesta antavat tarvittaessa:
Mika Grönvall, tekninen johtaja, Kemin kaupunki
puh. 0400 895 322, etunimi.sukunimi@kemi.fi

Vesa Verronen, toimialapäällikkö, Ramboll Finland Oy
puh. 040 7420 806, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Takaisin listaukseen