19.3.2021

Lapin talvipyöräilyn edistäminen

Talvipyöräilyn edistämiseen tähtäävä hanke on käynnistynyt Lapissa. Edistämistyö aloitetaan pilottikohteiksi alkaneista Tornion, Kemin ja Rovaniemen kaupungeista, Sodankylän kunnasta sekä niiden välisestä yhteistyöstä Lapin ELY-keskuksen ja Traficomin kanssa.

Liikkumiskyselyiden perusteella voidaan sanoa, että talvi on aikaa, jolloin pyöräilyn kulkumuoto-osuus pienenee olennaisesti ja syynä on asukkaiden mukaan usein talvikunnossapidon taso. Käynnistyneen hankkeen keskiössä on vastata kysymykseen, miten päästäisiin paremmin sellaiseen talvikunnossapidon laatuun, johon laatuvaatimukset tähtäävät.

Hanke etenee ruohonjuuritason osallistamisesta varsinaisiin loppuvaiheen konkreettisempiin toimenpide-ehdotuksiin asti. Hankkeessa mm. tutustutaan pilottikohteiden urakkasopimuksiin ja aurausreitteihin, järjestetään sähköinen asukaskysely, käydään maastokäynnillä väylien kunnossapitäjien kanssa ja käynnistetään niin kutsuttu pyöräilyagenttitoiminta. Oulun seudulta jo tuttu ja hyvää palautetta saanut pyöräilyagenttitoiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet pyöräilyagentit tarkkailevat säännöllisesti pilottikunnissa tärkeimpiä pyöräilyreittejä ja raportoivat väylien kunnosta, esim. liukkaudesta, sohjosta ja lumesta. Keliolosuhteiden aktiivisen raportoinnin tavoitteena on, että muuttuviin keliolosuhteisiin reagoitaisiin.

Talvipyöräilyn edistämistä varten on avattu kaikille avoin kysely. Kyselyn tavoitteena on kerätä näkemyksiä talvipyöräilyyn motivoivista keinoista, kartoittaa liikkumisympäristön nykytilaa sekä siinä esiintyviä ongelmakohtia. Kyselyn lopussa on mahdollista antaa kartalle kohdistettua palautetta, jossa voi nostaa esille kunnossapidon kannalta erilaisia kehitettäviä kohteita/reittejä. Lisäksi palautetta voi antaa reiteistä/kohteista, joissa on jo nykyisellään toimivia ratkaisuja. Kyselyyn vastanneet voivat halutessaan jättää yhteystietonsa kyselyn lopussa, mikäli ovat alustavasti kiinnostuneita antamaan säännöllistä palautetta käynnistyvässä pyöräilyagenttitoiminnassa. Konsulttina edistämistyössä toimivat Ramboll Finland Oy sekä Sitowise Oy, jotka vastaavat myös kyselyn toteuttamisesta.

Pyydämme vastaamaan 23.3. mennessä, kiitos!

Yhteyshenkilöt:


Tornion kaupunki
Tekninen johtaja
Markus Kannala
040 583 5980
markus.kannala@tornio.fi

Kemin kaupunki
Tekninen johtaja
Mika Grönvall
040 089 5322
mika.gronvall@kemi.fi

Rovaniemen kaupunki
Suunnittelupäällikkö
Aku Raappana
040 825 2536
aku.raappana@rovaniemi.fi

Sodankylän kunta
Yhdyskuntatekniikan
päällikkö
Jani Kiemunki
040 039 6735
jani.kiemunki@sodankyla.fi

Lapin ELY-keskus
Liikenneturvallisuusinsinööri
Merja Lämsä
0295 037 240
merja.lamsa@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy
Projektipäällikkö
Kirsi Översti
040 159 7065
kirsi.oversti@ramboll.fi

Takaisin listaukseen