9.2.2021

Nällin lumen käsittely- ja varastointialueen laajennus

Naapurien kuuleminen (tilan 240-403-876-4 omistaja)

Kemin kaupunki laajentaa Nällin lumen käsittely- ja varastointialuetta (tilat 240-403-38-155 / -80). Tilojen alueelta poistetaan puustoa, olemassa olevaa maanpintaa tasataan (n. +2 m) ja täyttö luiskataan. Työ edellyttää maisematyölupaa ja siihen liittyvää naapurien kuulemista.

Suunnitelma on nähtävänä Kemin kaupungintalon 1. kerroksen ilmoitustaululla sekä internetissä. Tilan omistajilla on oikeus tehdä huomautus suunnitelmasta. Huomautukset on toimitettava kunnalle ennen määräajan (23.2.2021) päättymistä osoitteeseen: Kemin kaupunki, tekninen toimiala, kirjaamo, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostiosoitteeseen: tekpa@kemi.fi

Kemi 9.2.2021.

Kemin kaupunki, yhdyskuntatekniikka

Takaisin listaukseen