4.6.2021

Sahansaarenkadun työmaa-aikaisia liikennemuutoksia

02.06.2021 alkaen Sahansaarenkadulla kiertotie käytössä Tornionkadun ja Koivuharjunkadun kohdalla sillan rakentamistöiden vuoksi.

Kiertotien liikenteelle otto katkaisee kulkuyhteyden Koivuharjunkadulta Sahansaarenkadulle. Tornionkatu säilyy katkaistuna eli tällä liikenteenjärjestelyllä ei ole muutosta nykytilanteeseen.

Sahansaarenkatu säilyy normaalisti liikenteellä huolimatta kiertotien liikenteelle ottoa. Koivuharjunkadulla sijaitseville liikekiinteistölle (Koivuharjunkatu 55 ja Koivuharjunkatu 88) liikennöinti tapahtuu Koivuharjunkadun kautta. Kevyen liikenteen järjestelyihin ei tällä muutoksella ole vaikutusta.

Takaisin listaukseen