9.6.2021

Tavoitteena 1 000 uutta työpaikkaa – Veitsiluodon äkillinen rakennemuutos on valtava kriisi ja samalla mahdollisuus

Stora Enso ilmoitti Kemin Veitsiluodon tehtaan mahdollisesta sulkemisesti 20.3.2021 ja aloitti yt-neuvottelut Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaiden henkilöstön kanssa suunnitelmasta lopettaa sellun ja paperin tuotanto pysyvästi molemmilla tehtailla. Tehtaan sulkeminen aiheuttaa Kemin kaupungille noin 5 milj. € ja koko Meri-Lapin alueelle noin 8 milj. € veromenetykset, mikäli kaikki työntekijät irtisanotaan, eivätkä he työllisty uudelleen. Veromenetykset Keminmaan osalta ovat noin 1,5 milj.€ ja Simon osalta noin 0,6 milj.€. Veitsiluodon työvoima jakautuu Meri-Lapin alueella niin, että 60 % henkilöstöstä on Kemistä, 7 % Simosta ja 18 % Keminmaasta.

Veitsiluodon tehtaan sulkeminen vaikuttaa voimakkaasti teollisuuden alihankintaverkostoon ja voidaan arvioida, että kerrannaisvaikutuksineen negatiivinen vaikutus Meri-Lapissa on noin 1500 menetettyä työpaikkaa.

Meri-Lapin ja Lapin toimijat ovat reagoineet nopeasti tehtaan mahdollisen sulkemisen aiheuttamaan äkilliseen rakennemuutokseen. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmään kuuluvat Kemin kaupungin, Keminmaan ja Simon kuntien, työ- ja elinkeinoministeriön, Lapin liiton, ELY-keskusten, Lapin TE-toimiston, Kemin Digipoliksen, Meri-Lapin kehittämiskeskuksen, oppilaitosten ja yrittäjäjärjestöt, edustajat sekä Stora Enson Veitsiluodon johtoa.

Stora Enson Veitsiluodon tehtaan mahdollinen sulkeminen on valtava kriisi ja samalla mahdollisuus. Veitsiluodon sijainti, teollinen infrastruktuuri ja resurssit sekä hyvät logistiset yhteydet herättävät laajaa mielenkiintoa. Tavoitteena on luoda vähintään 1 000 uutta työpaikkaa. Työpaikat luodaan investoinneilla sekä työllisyyteen, yritys- että TKI-toimintaan liittyen teolliseen kiertotalouteen, perusteollisuuteen ja matkailuun sekä kaupan ja palveluiden aloihin.

Suuren työntekijämäärän irtisanomisuhka aiheuttaa monia vaikutuksia laajasti sekä alueellisesti ja erityisesti suoraan irtisanomisuhan alla oleviin työntekijöihin sekä heidän lähipiiriinsä. Alkuvaiheessa korostuu henkisen ja sosiaalisen tuen merkitys ja jatkossa työntekijöiden yksilölliset työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet. Meri-Lapin alueen tavoitteena on pitää työntekijät alueella ja löytää heille uusia työpaikkoja tai koulutusvaihtoehtoja.

Toimintasuunnitelma jätetään työ- ja elinkeinoministeriölle ja valtioneuvoston käsittelyyn 9.6.2021. Suunnitelma sisältää useamman vaiheen ja etenee nopean toiminnan tarpeista kohti pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Ensimmäinen vaihe sisältää tilanteen koordinoinnin, henkilöihin kohdistuvia toimenpiteitä sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta sekä yrityshankinnan ja yrityskehittämisen lisäresurssointiin liittyviä hankkeita. Toimenpiteet tehdään yhdessä Stora Enson kanssa ja ne johtavat vähintään 1 000 uuden työpaikan syntymiseen. Veitsiluodosta tulee kansallisesti merkittävä, Perämeren kaaren vetovoimaisin teollinen yrityspuisto kansainvälisine veturiyrityksineen.

Takaisin listaukseen