Kemissä avustuksia myönnetään kumppanuussopimuksiin, projektien käynnistämisen tukemiseen ja Kemistipendeihin.

Urheilijastipendin myöntämisperusteita ja nimi muutetaan vuodesta 2023 alkaen Kemi-stipendiksi. Kemi-stipendi on haettavissa vähintään valtakunnallisesti menestyneille kemiläisille henkilöille urheilun sekä kulttuurin saralla.

Muita avustusmuotoja ovat kaupungin (lakisääteisten) tilojen maksuttomat kokoontumistilat enintään kaksi kertaa kuukaudessa, yhdistyksen kokoontumisia varten (esimerkiksi kokoukset). Kaupunkikonsernissa tytäryhtiöiden toimitusjohtajat/hallitukset päättävät urheiluseurojen sponsoroinnista.

Vuoden 2023 avustusten hakuaika on 6.3. – 12.4.2023, jotta yhdistysten edeltävän toimintavuoden tilikausi on päättynyt.

Hakuaika Kemi-stipendille on vuosittain helmikuun 28. päivään mennessä.