Yleisavustukset on uudistettu ja avustuksia myönnetään jatkossa kumppanuussopimuksiin, projektien käynnistämisen tukemiseen ja urheilijastipendeihin.

Muita avustusmuotoja ovat kaupungin (lakisääteisten) tilojen maksuttomat kokoontumistilat enintään kaksi kertaa kuukaudessa, yhdistyksen kokoontumisia varten (esimerkiksi kokoukset). Kaupunkikonsernissa tytäryhtiöiden toimitusjohtajat/hallitukset päättävät urheiluseurojen sponsoroinnista.

Avustukset ovat olleet haettavana vuodelle 2022 ja päätökset avustusten jakamisesta on tehty toukokuun hyvinvointilautakunnassa. Seuraava avustushaku on vuodelle 2023.

Lisätietoa
Kemin kaupungin puhelinvaihde puhelinnumero 016 259 111
Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala puhelinnumero 040 7759 356