Kemissä avustuksia myönnetään kumppanuussopimuksiin, projektien käynnistämisen tukemiseen ja Kemistipendeihin.

Urheilijastipendin myöntämisperusteita ja nimi muutetaan vuodesta 2023 alkaen Kemi-stipendiksi. Kemi-stipendi on haettavissa vähintään valtakunnallisesti menestyneille kemiläisille henkilöille urheilun sekä kulttuurin saralla.

Muita avustusmuotoja ovat kaupungin (lakisääteisten) tilojen maksuttomat kokoontumistilat enintään kaksi kertaa kuukaudessa, yhdistyksen kokoontumisia varten (esimerkiksi kokoukset). Kaupunkikonsernissa tytäryhtiöiden toimitusjohtajat/hallitukset päättävät urheiluseurojen sponsoroinnista.

Kemin järjestöjen tukemisesta on laadittu järjestöstrategia, joka on kaupunkistrategian alaohjelma.

Kemin järjestöstrategia

Hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuulla, jotta edellisen vuoden kirjanpitoaineisto ja toimintakertomukset ovat käytettävissä. Vuoden 2023 avustusten hakuaika on päättynyt 12.4.2023 ja avustuksien jaosta päätös tehdään hyvinvointilautakunnan kokouksessa 27.4.2023.

Hakuaika Kemi-stipendille on vuosittain helmikuun 28. päivään mennessä.