3.2.2021

Vaikuta Peurasaaren kaavamuutokseen!

Peurasaaren yleissuunnitelman vaihtoehto 1

Kemin kaupungin kaavoitusyksikkö pyytää Peurasaaren alueella asuvia sekä muita kemiläisiä vastaamaan otakantaa.fi -palvelun kautta järjestettävään Peurasaaren kaavamuutokseen liittyvään kyselyyn. Kyselyssä haetaan kuntalaisten mielipiteitä erityisesti kaavamuutoksen myötä syntyvien uusien asuinkortteleiden laadusta ja rakentamisen volyymista. Kyselyn tulokset huomioidaan lopullisen kaavan suunnittelussa. Varsinainen kaava-aineisto asetetaan nähtäville myöhemmin. Kyselyn vastausaika päättyy 22.2.2021. Lisätietoja kyselystä saa numerosta 040 359 3593.

Kemi 3.2.2021 Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Takaisin listaukseen