9.9.2021

Kemin äkillisen rakennemuutoksen hanke käynnistynyt

Metsä Fibren biotuotetehtaan investointi on tuonut voimakkaan positiivisen rakennemuutoksen Kemin seudulle. Samanaikaisesti Kemissä on käynnissä negatiivinen rakennemuutos Stora Enson Veitsiluodon tehtaan lakkauttamisen johdosta.

ÄRM-agentti hanke käynnistyi syyskuun alussa ja kestää vuoden 2022 loppuun.

Aluksi haetaan poikkeaviakin ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuottavia ideoita ja uusia työmahdollisuuksien sekä osaajien houkuttelemista alueelle. Tavoitteena ÄRM-työssä on 1000 uutta työpaikkaa Kemin seudulle.

Hankkeella vahvistetaan uutta yrittäjyyttä, houkutellaan uusien yritysten tuloa Kemiin sekä autetaan olemassa olevia yrityksiä uudistumaan. Tavoitteena on saavuttaa kasvua yrityksiin, luoda uusia prosesseja ja kehittyviä, kestäviä mekanismeja sekä vahvistaa vihreää siirtymää. Hankkeen toimenpiteillä lisätään Kemin alueen houkuttelevuutta, pitovoimaa ja elinvoimaa. On tärkeää uudistaa kaupunkikuvaa ja kehittää yritysten toimintaympäristöä, ekosysteemejä.

Toimijoiden yhteistyötä vahvistamalla lisätään ja käynnistetään uutta koulutusta, luodaan uutta osaamista ja uutta palveluliiketoimintaa. On tärkeää houkutella alueelle uusia osaajia. Kohderyhminä ovat erityisesti teollisuuden rajapinnassa toimivat asiantuntija- ja palveluyritykset.

Tavoitteena on nostaa esiin myös uutta yrittäjyyttä, hakea yhdessä Invest in -toiminnalle uusia toimintatapoja ja vahvistaa yhteistyötä Kemin kaupungin elinkeinotoimen, Kemin Digipolis Oy:n ja Meri-Lapin elinkeinotoimijoiden välillä.

ÄRM-agentti Jussi Tuovinen on aloittanut hankkeessa yrityskehittämisen asiantuntijana. Hanketta rahoittaa Lapin liitto AKKE-rahoituksella.

Lisätietoja: ÄRM-agentti Jussi Tuovinen 040 529 8857 tai sähköposti jussi.tuovinen@kemi.fi

Takaisin listaukseen