Tältä sivulta löydät tietoa:

Koulutukset

Järjestämme tilauksesta koulutusta esimerkiksi teemalla pienten lasten kädentaidot. Koulutus sopii vaikka työpaikan virkistyspäiväksi, koska siinä pääset itse tekemään ja kokeilemaan materiaaleja. 

Koulutuksen hintaan vaikuttaa koulutuksen pituus sekä käytettävät materiaalit.

Koulutuksia on järjestetty muun muassa Kemin perhepäivähoitajille sekä Tervolan päivähoitohenkilökunnalle. 

Kemin kulttuurikasvatussuunnitelma

Kemin kulttuurikasvatussuunnitelma on mittava paketti, joka tarjoaa kulttuurikokemuksia joka ikäluokalle: päivähoidosta yläkouluun ja toiselle asteelle.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaan on lisäksi koottu muutakin kulttuuritarjontaa lapsille ja nuorille sekä tietoa kaupungissa tarjottavista kulttuuriharrastuksista.

Kemin kulttuurikasvatussuunnitelma valmistui keväällä 2017.

Kulttuurikasvatussuunnitelman laatimiseen osallistuivat kaikki Kemin kaupungin kulttuurilaitokset yhteistyössä opetustoimen kanssa.

Taidekasvatuksen menetelmäoppaat

Menetelmäoppaan avulla taidekasvattaja, opettaja tai ohjaaja voi toteuttaa uudenlaisen työpajan, toimintatavan tai taidehetken lasten tai nuorten kanssa.  Menetelmäoppaat löytyvät Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton materiaalit-sivulta.