Puutiaisaivotulehdusrokotukset Kemissä (ns. punkkirokote)

Lue Tiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä

Puutiaisaivotulehdusrokotukset toukokuun 2018 rokotuspäivät:

– ke 2.5. klo 8-16, sukunimen alkukirjain A-L
– pe 4.5. klo 8-15, sukunimen alkukirjain M-Ö

– ke 9.5. klo 8-16, sukunimen alkukirjain A-L
– pe 11.5. klo 8-15, sukunimen alkukirjain M-Ö

– Syväkankaan neuvolassa, Kivalontie 19
– Karihaaran neuvolassa, Purolankatu 3
– Sauvosaaren neuvolassa (Huvikumpu), Sauvosaarenkatu 27

Huom! Liikuntarajoitteisten rokotukset laitetaan Sauvosaaren terveysasemalla, Kauppakatu 22, edellämainittuina rokotuspäivinä klo 10-14
Ota KELA-kortti mukaan, kun tulet rokotukselle!

Kabinetti-teoksen paljastustilaisuus 3.5.

Kabietti-näyttelyn logo

Vuoden 2018 kolmas KABINETTI-teos paljastetaan torstaina 3.5. klo 14:00 kirjaston sisääntuloaulassa.

Avaajana sarjakuvaneuvos Keijo Ahlqvist.

 

Tervetuloa!

 

Kemin kaupunginkirjaston ja taidemuseon kulttuuriyhteistyö Kabinetti alkoi 1.12.2003. Kirjaston ja taidemuseon yhteinen Kabinetti kirjaston sisääntuloaulassa on esitellyt  joulukuun 2003 alusta Kemin taidemuseon teoksia yksitellen höystettynä kirjaston kirjallisuusaarteilla. Taidemuseon kokoelmaan kuuluu yli 2000 taideteosta, jotka pääsevät vain harvoin esille. Teosta tullaan vaihtamaan n. joka toinen kuukausi. Tarkoitus on nostaa esille erilaisia näkökulmia taidemuseon erikoisesta kokoelmasta. Teoksia, jotka ihastuttavat ja vihastuttavatkin!

Kirjaston diaskanneri

Diaskanneri kirjastolla

Kirjasto on hankkinut asiakkaiden käytettäväksi diaskannerin Epson Perfection V600:

Skannaa kaikki kuvat, negatiivit ja diat nopeasti ja tehokkaasti. Skannerin filmipidikkeeseen voi asettaa monta filmikokoa ja -tyyppiä, kuten 35 mm:n filmiä, dioja sekä keskikokoisia panoraamafilmejä.

Skannerin käyttö on maksutonta.

Varaa aika kirjaston palvelutiskistä tai puhelimella:

016 258 252, tietopalvelu
016 258 253, lainaus ja neuvonta

Kuulutus asemakaavojen hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.4.2018 § 36 hyväksynyt PAJARINRANNAN asemakaavan muutoksen. Muutos koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, kortteleita 166 (osa), 175, 176 (osa) ja puisto, yleinen pysäköinti, vesi- ja katualueita sekä 13. kaupunginosan, Peurasaaren, puisto, venevalkama ja vesialueita.

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.4.2018 § 37 hyväksynyt TORINKULMAN asemakaavan muutoksen. Muutos koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, korttelin 104 tonttia 2.

Kaavojen hyväksymistä koskeviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hyväksytyt kaavat

Kemi 18.4.2018
Kaupunginhallitus

Purjeveneet talviteloilla

Ota kantaa Kemin liikuntapaikkojen suunnitteluun

Hyvä kemiläinen! Nyt Sinulla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Kemin kaupungin tulevaisuuden liikuntapaikkoihin.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten tulevaisuudessa ylläpidetään mahdollisimman toimivaa ja mielekästä liikuntapalveluverkostoa Kemin kaupungin toimesta. Kyselyn vastauksia hyödynnetään Kemin kaupungin liikuntapaikkasuunnitelmassa. Mielipiteesi ja vastauksesi on ensiarvoisen tärkeä!

Kysely Ota kantaa -palvelussa.

Mielenterveys- ja päihdetyöntekijät siirtyvät tänään – palvelut ennallaan

Mielenterveys- ja päihdetyöntekijöiden siirtymä ei aiheuta muutoksia palveluja käyttäville

Meri-Lapin soteuudistuksen myötä yhteensä noin 50 mielenterveys- ja päihdetyöntekijää siirtyy tänään Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin.

Työntekijöitä siirtyy seuraavista palveluista: A-klinikka, Mielenterveysasema, Kotikuntoutus, Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla ja Korvaushoitoyksikkö, Palveluasuminen sekä ostetut asumispalvelut.

“Suhtaudumme siirtymiseen rauhallisesti, eikä se aiheuta palveluiden käyttäjille tai niitä tarvitseville muutoksia. Palveluyksiköt jatkavat toimintaansa entisissä osoitteissa, myös palveluiden yhteystiedot ja puhelinnumerot säilyvät samoina. Samat tutut työntekijät jatkavat yhteistyötä nykyisten asiakkaidemme kanssa”, kertoo Aarne Kankaanpää Mielenterveysasemalta.

Yksiköiden tarkemmat yhteystiedot ja puhelinnumerot löytyvät sekä Kemin kaupungin että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin nettisivuilta.

Lisätietoja tiedotteessa.

Puutiaisaivotulehdusrokotukset Kemissä (ns. punkkirokote)

Aiempi tiedote: http://www.kemi.fi/ajankohtaista/2018/03/19/rokotukset-puutiaisaivotulehdusta-vastaan-alkavat-huhtikuussa-2018/

Maksuttomiin puutiaisaivotulehdusrokotuksiin ovat oikeutettuja Peurasaaren, Ritikan, Hepolan ja Ajoksen alueella vakinaisesti tai kesäasunnossa asuvat 3 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt.

Kaikkien perusrokotusohjelma on samanlainen ja sisältää kolme rokoteannosta. Perusrokotussarjan rokotteet ovat maksuttomia, myös niille joiden perusrokotussarja on kesken.
Kolmannen rokoteannoksen jälkeen annettavat tehosteannokset eivät kuulu maksuttomiin rokotuksiin ja niitä varten tulee pyytää resepti. Reseptin saa ottamalla yhteyttä Kemin terveyskeskuksen hoidon tarpeen arviointipuhelimeen, puh. 016-259705 tai olemalla yhteydessä Sauvosaaren terveysasemalle, Kauppakatu 22.

Rokotuspäivät:

1. annos:

– ke 4.4. klo 8-16, sukunimen alkukirjain A-L
– pe 6.4. klo 8-15, sukunimen alkukirjain M-Ö

– ke 11.4. klo 8-16, sukunimen alkukirjain A-L
– pe 13.4. klo 8-15, sukunimen alkukirjain M-Ö

2. annos:

– ke 2.5. klo 8-16, sukunimen alkukirjain A-L
– pe 4.5. klo 8-15, sukunimen alkukirjain M-Ö

– ke 9.5. klo 8-16, sukunimen alkukirjain A-L
– pe 11.5. klo 8-15, sukunimen alkukirjain M-Ö

– Syväkankaan neuvolassa, Kivalontie 19

– Karihaaran neuvolassa, Purolankatu 3

– Sauvosaaren neuvolassa (Huvikumpu), Sauvosaarenkatu 27

Huom! Liikuntarajoitteisten rokotukset laitetaan Sauvosaaren terveysasemalla, Kauppakatu 22, edellämainittuina rokotuspäivinä klo 10-14

Ota KELA-kortti mukaan, kun tulet rokotukselle!

Tiedote tulostettavassa pdf-muodossa: Puutiaisaivotulehdusrokotuspäivät Kemissä 2018

Kartta

Tästä kartasta voi tarkistaa alueet joita maksuton rokotus koskee.

Arctic Business Forum 2018, päivä 2

Kemin kaupunki, Digipolis Oy ja kiinalainen Tungtai capital ltd allekirjoittivat tänään v. 2017 aiesopimukseensa liittyen sopimuksen kiertotalouden innovaatioyhteistyöalustan kehittämisestä. Yhteistyö käsittää kiertotalousinvestointien, tuotekehityksen ja koulutusyhteistyön kehittämistä niin Kemissä kuin Kiinassakin. Tarkoituksena on saattaa yhteen hankkeita, investoreita sekä luoda uusia toimintamalleja mm. ekoteollisuuspuistojen kehitystyöhön ja uusien kiertotaloustuotteiden luomiseksi. Yhteistyöhön tulee liittymään vahvasti myös Lapin ammattikorkeakoulu sekä Kemiin perustetun kiertotalouskeskuksen toiminta.

Lisätietoja: Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen, puh. 040-6739 880.

Kemin kaupunki, Digipolis Oy ja kiinalainen Tungtai capital ltd allekirjoittivat tänään sopimuksen kiertotalouden innovaatioyhteistyöalustan kehittämisestä.

Arctic Business Forum 2018

Kemin kulttuurikeskuksessa on parasta-aikaa meneillään Arctic Business Forum. Kaksipäiväisessä tapahtumassa katsastetaan Lapin sekä naapurialueiden elinkeinoelämän tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Lapin kauppakamarin järjestämä tilaisuus on laatuaan yhdeksäs ja Kemissä tapahtuma on toista kertaa.

Tapahtumassa halutaan tuoda esiin arktisen alueen liiketoiminnan mahdollisuuksia, vahvan teollistumisen rinnalla uutuutena mukana on start up -osaamista tältä alueelta sekä Lapista.

“Paikalla on satakunta osallistujaa kahdeksasta maasta. Suomen lisäksi edustettuina ovat Ruotsi, Norja, Venäjä, Kiina, Italia, Ranska ja Iran”, kertoo Lapin kauppakamarin edustaja Elsi Malkki.

Puhdistuspalvelualan rekrytointitapahtuma 17.4.2018

SIISTII DUUNII, UUSII TUULII PUHDISTUSPALVELUALALLA

Kemin kaupungin työllisyys- ja elinvoimahanke, Ammattiopisto Lappian Oma polku
maahanmuuttajalle -hanke ja Meriva järjestävät yhdessä puhdistuspalvelualan
rekrytointitapahtuman, jossa tuodaan esille alan työmahdollisuuksia ja tietoa siitä, mitä työ
tänä päivänä oikeasti on. Tapahtumassa esittäytyvät alan yritykset ja kouluttajat Kemin
kulttuurikeskuksessa tiistaina 17.4. kello 12.00 – 14.30 ja se on avoin kaikille
puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille. Tapahtuma on oiva tapa tutustua työnantajiin ja
työllistyä.

Puhdistuspalveluala tai tutummin siivousala hakee koko ajan työntekijöitä. Työt voivat olla
kotisiivousta, laitossiivousta tai teollisuuden prosessipuhdistusta. Töihin liittyy myyttejä
eivätkä tämän päivän työtavat tai -välineet ole aina tiedossa. Tapahtumassa esitellään
työtehtäviä ja kerrotaan työn vaatimuksista puhdistuspalvelualalla. Moni työnhakija ei
välttämättä hoksaa, mitä töitä on tarjolla ja että puhdistuspalveluala voisi ollakin se oma ala,
joka työllistäisi. Kyse on töistä, joilla on oikeasti merkitystä ympärillä olevaan viihtyvyyteen,
hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Mukaan tilaisuuteen odotetaan tulevaksi yli 15 työnantajaa.
Tapahtuma on maksuton ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni työnantaja ja
työnhakija kohtaisivat ja avoimena oleviin työpaikkoihin löytyisi työntekijä.

Aika: tiistai 17.4.2018 klo 12.00 – 14.30
Paikka: Kemin kulttuurikeskus, teatteriravintola

Lisätietoa:
Hanna Alila, projektipäällikkö, Kemin kaupunki, Työllisyyspalvelut, Kemin työllisyys- ja
elinvoimahanke (ESR), puh. 040-537 6261, hanna.alila@kemi.fi

Susanna Kouri, projektipäällikkö, Ammattiopisto Lappia, Oma polku maahanmuuttajalle –
hanke (ESR), puh. 040-510 4137, susanna.kouri@lappia.fi

Tero Holland, Meriva sr, puh. 040-570 7599, tero.holland@meriva.com

Mitä mieltä olet kirjastostasi?

Mitä mieltä olet kirjastostasi?
Vastaa ja voita lahjakortti kirjakauppaan.

Koko Suomessa toteutetaan yleisten kirjastojen asiakkaille kysely, jossa pyydetään arvioimaan omaa kirjastoa. Kyselyn vastauksia käytetään arvioitaessa kirjastopalvelujen toteutumista ympäri maan sekä kehitettäessä kirjaston toimintaa omassa kunnassasi ja koko maassa.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa kirjastot.fi/kysely-enkat-survey . Voit myös täyttää lomakkeen omassa kirjastossasi. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 6 lahjakorttia kirjakauppaan.

Osallistuthan kyselyyn, mielipiteesi on tärkeä!

Yleisten kirjastojen valtakunnallisen käyttäjäkyselyn järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirasto ja yleiset kirjastot. Käytännön toteutuksesta vastaa Taloustutkimus Oy.

 

Osallisuus on kokemusta siitä, että omalla mielipiteellä on merkitystä.

Osallistava budjetointi 2018

Kaupunginhallitus päätti, että tehdyistä esityksistä toteututaan tänä vuonna kuntoiluportaat keskusta-alueelle sekä Täiköntorille hankitaan toritoiminnan kehittämistä tukevia myyntikojuja.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kävelykadun ja Täiköntorin kehittämisen osalta asiaa käsitellään hallituksessa myöhemmin keväällä omana asianaan.

Teiden kunnossapitoon ja hiekoitukseen sekä sen poistamiseen liittyvä palaute toimitetaan tekniselle toimialalle huomioitavaksi tulevien vuosien budjetointia tehtäessä.

Ajoksen Natura-alueella sijaitsevan uimarannan osalta kaupunki kiirehtii uimarannan kunnossapitosuunnitelman tekoa Lapin ympäristökeskukselta.

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 28.3.- 27.4.2018 (Sisäsatama ja Meripuisto)

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVÄNÄ 28.3.- 27.4.2018

Kemin kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa.

SAUVOSAARI:
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.3.2018 päättänyt asettaa Sisäsatamaa ja Meripuistoa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Muutosehdotus koskee Sauvosaaren kaupunginosan kortteleita 160, 162 ja korttelin 169 tontteja 4 ja 5 sekä satama-, venesatama, puisto-, vesi- ja katualueita sekä lisäksi sitovaa tonttijakoa kortteleihin 162 ja 178. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää ja ohjata alueen kehittymistä sekä päivittää paikoitus- ja liikennealueet alueen käytön mukaisiksi.

Kaava-asiakirjat

Mahdolliset muistutukset yllä mainitusta kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti nähtävänä oloaikana tekniselle lautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostilla osoitteeseen tekpa@kemi.fi.

Kemi 28.3.2018
Tekninen lautakunta

Nähtävillä olevat kaavat