Martti Kankaanranta: Muutoksen pyörre – Kirjanjulkaisu- ja keskustelutilaisuus 11.12.

Tapahtuman mainos

 

Tervetuloa kirjanjulkaisu- ja keskustelutilaisuuteen keskiviikkona 11.12. klo 17.30 – 19.00.  Tilaisuus järjestetään Kemin kirjaston lehtisalin Stagella. Martti Kankaanranta kertoo kirjastaan ja kipinästä tehdä se. Matti Ylipiessa, Atrain&Nord kustannusliike, kertoo kustannustoiminnasta.


Kirjan tarinat kulkevat entisen Alatornion kunnan alueella, Ylivojakkalassa, Torniossa, Tornionlaaksossa, Ruotsin Hallsbergissa ja Tukholmassa, Helsingissä ja jälleen Torniossa ja Kemissä. Ne ovat kirjoittajan kokemia tapahtumia ja havaintoja tarinoiden muodossa vuosikymmenten ajalta. Tarinat kuvaavat kulloistakin aikaa. Kokemuksista voi vetää johtopäätökset siitä, miten maailma on muuttunut tuona aikana rajusti.

Väylä ja raja ovat merkittävä ja omaleimainen olotila Tornionlaaksossa. Nekin muuttuvat. Virtaava vesi ja airojen liike kuvaavat “Muutoksen pyörrettä”. Soutaessa mennään eteenpäin, mutta soutajan määrätietoinen katse on ikään kuin koko ajan menneeseen suunnattuna. Veneen keula auraa vedessä tietä eteenpäin. Painottamalla airojen liikkeitä ja soutajan niihin käyttämää energiaa painavat airot jälkeensä pyörteet. Näin mennään eteenpäin, mutta sääntelemällä airojen tuottamien pyörteiden voimakkuutta pyritään välttämään myös karikoita. Kun jokainen soutaa omilla airoillaan ja tyylillään, syntyy jokaiselle oman elämän menojälki niin kuin veneen jälkeensä jättämä vesivana ja laineet laidoille. Tyvenessä säässä jälki on useimmiten seesteinen, kovassa aallokossa se ei välttämättä aina ole tyyni, kirkas, eikä pilvetön.

Digineuvontaa tiistaisin kirjastolla

Kuva seniorimiehestä tietokoneen ääressä.

Avointa digineuvontaa tiistaisin klo 12 – 14 Kemin kirjaston opintosalissa, ilman ajanvarausta. Tule hakemaan neuvoja ja opastusta digiongelmiin ja verkossa toimimiseen.
Joulutauolla 11.12.2019-6.1.2020.
Vuonna 2020 loppiaisen jälkeen tiistaisin klo 12 – 14.

Kaupunginjohtajan katsaus: Talousarvioehdotus vuodelle 2020 – kaupungin talouden suunta on oikaistava

Kemin kaupungin talous on luisunut selvään epätasapainoon vuosina 2018–2019, kun käyttötalouden alijäämä vuosittain on painumassa 8–10 milj. euroon ja lainakanta on noussut yli 100 milj. euron. Heikon käyttötalouden lisäksi kaupungilla on suuri 40 milj. euron investointipaine tulevan 4–5 vuoden aikana. Tämä epäyhtälö on oikaistava omilla toimenpiteillä viipymättä, jotta tuleville valtuustokausille ei jäisi lähellä kriisikuntaa olevaa perintöä. Valtuusto linjasi 10.6. kokouksessaan 3 miljoonan euron talouden tervehdyttämisohjelman, jota on huomioitu toimialojen talousarvioesityksissä. Tämän lisäksi tilaajatiimi esitti lisäkarsintoja budjettiesitykseen syksyllä heikentyneen, erityisesti verotuloista ja sote-menoista johtuvan, taloustilanteen oikaisemiseksi vuodelle 2020.

Kaupungin v. 2020 talousarvioesitys on tasapainossa, mutta sisältää tiettyjä riskejä esim. sosiaali- ja terveystoimen subjektiivisiin oikeuksiin sekä sairaanhoitopiirin liittyvissä menoissa. Vuosikate on 5,5 milj. euroa (114 % poistoista) ja tilikauden tulos on 665 000 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen menot ovat 170,8 milj. euroa, joka on noin 0,5 % pienempi kuin vuoden 2019 tilinpäätösarvio. Tuottajalautakuntien ehdotusten jälkeen talousarvio on tasapainotettu karsimalla käyttötalouden menoja n. 2,3 milj. euroa, lisäämällä konserniyhtiötuloutusta 1,5 milj. euroa ja korottamalla yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,11 %-yksikköä. Vuoden 2020 tuloveroprosentti säilyy entisenä, 21,75. Valtionosuudet kasvavat vuoteen 2019 verrattuna n. 3,4 milj. euroa.

Suunnittelukaudella kaupungin investointitaso on bruttona vähintään 40 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit ovat Pajarinrannan päiväkoti, 4,9 miljoonaa euroa, Uimahallin peruskorjaus 11,5 milj. euroa ja Sahasaarenkadun liikennejärjestelyt 7,2 milj. euroa. Karihaaran koulukeskuksen eri vaihtoehdot ja toteuttamisaikataulu ovat vielä harkinnassa ja päätöksiä tehdään ensi keväänä osana kouluverkkosuunnitelman päivitystä. Vaihtoehtojen hintahaarukka on noin 12–15 milj. euroa (aikataulutus avoin, ei sisälly suunnittelukauden lukuihin), lähinnä yläkoululinjauksista riippuen. Vuonna 2020 investoinneista 1,26 milj. euroa kohdistetaan yhdyskuntatekniikkaan (tiestö ym.). Suunnittelukauden investointeja joudutaan osittain kattamaan lainalla. Lainakanta nousee suunnittelukaudella runsaalla 6 milj. eurolla, yli 110 milj. euroon. Tämän lisäksi kaupunkikonsernissa on suuria lainanottopaineita investointien vuoksi (mm. Ajoksen Sataman kehittäminen sekä Kemin Energian kaukolämpökattila). Nämä kaikki yhteensä nostanevat koko konsernin lainakannan lähemmäs 170 milj. euroa vuoteen 2023 mennessä.

Kaupunkikonsernin kehitystyössä keskiössä on ollut ja tulee kaupunkistrategian 2030 mukaisesti olemaan bio- ja kiertotalous, Vihreä Kemi sekä matkailu, joissa on hyviä aihioita ja kasvunäkymiä. Erityisesti panostuksen keskiössä on merellisyys ja ympärivuotisuus sekä ekologisuuden kasvu kaikessa toiminnassa. Matkailun ympärivuotinen Lumilinna -konsepti valmistui alkuvuodesta 2019 ja kaupunki investoi taloussuunnitelmakaudella mm. Mansikkanokan ja Sisäsataman yhdistävään matkailubulevardiin. Metsä Fibre / Metsä Group -konserni valmistautuu päättämään biotuoteinvestoinnista Kemiin vuoden 2020 aikana. Hanketta koskeva ensimmäinen asemakaavamuutos tehdasalueella on jo lainvoimainen sekä Sahasaarenkadun ja kaupungin pohjoisosien liikennejärjestelyjä koskevat kaavamuutokset ovat juuri nähtävillä. Tehdashanke toisi luonnollisesti huomattavan piristysruiskeen seudun aluetalouteen sekä mahdollistaisi vetovoimaisen kiertotalousekosysteemin jatkokehittämisen Kemissä. Kaupunki/Digipolis Oy on tehnyt TEM:lle ja Sitralle ehdotuksen pysyvän Suomen teollisen kiertotalouskeskuksen kumppanuudesta ja rahoittamisesta. Odotamme valtiolta vastausta ehdotukseemme lähikuukausina.

Kemin kaupungin 150 juhlavuotta on juhlittu monin tavoin kuluvana vuonna. Kiitän kaikkia tapahtumiin ja järjestelyihin osallistuneita tahoja hienosta juhlavuodesta. Juhlavuotemme aikana arki on iskenyt rajusti taloushaasteiden osalta, joita on nyt ratkottava omilla toimenpiteillä päättäväisesti. Odottamalla ja itsestään asiat eivät ratkea myönteisesti ja tähän työhön tarvitsemme päätöksenteon ja koko organisaation aiempaa laajempaa sekä tosiasiat tunnustavaa konsensusta ja sitoutumista. Työn alla olevan organisaatiouudistuksen tulevalle valtuustokaudelle tulee tukea tätä tuottavuuden lisäämisen tavoitetta osaltaan.

Kemissä 24.11.2019

Tero Nissinen

kaupunginjohtaja

(kaupunginhallitus käsitteli 25.11. ensi vuoden talousarviota ja vuosien 2020–23 taloussuunnitelmaa)

Kirjaston pikkujoulut 4.12.

Tapahtuman mainos

 

Tervetuloa Kemin kirjaston pikkujouluihin nuortenosaston perälle keskiviikkona 4.12.2019 klo 15.00-18.30. Ohjelmaa on sekä lapsille että aikuisille. Pikkujouluissa kuullaan jouluisia tarinoita ja runoja, sekä tunnelmoidaan ja rentoudutaan jouluisten värityskuvien parissa. Tarjolla glögiä ja pipareita!

Aikataulu:

klo 15.00-16.30 Lasten ohjelmaa
klo 16.30 Joulupukki vierailee
klo 17-18.30 Aikuisten ohjelmaa

Kirjallisuuspiirin vieraana Pekka Jaatinen 26.11.

Tapahtuman mainos

 

Kirjallisuuspiiri Lukulampun valossa kokoontuu Kemin kirjaston lehtisalissa tiistaina 26.11. klo 17.30.  Vieraana raahelainen kirjailija Pekka Jaatinen. Hän kertoo uusimmasta romaanistaan, Suomussalmi 1939-40, ja kirjan historiallisesta taustasta = Suomussalmen taisteluista joulukuussa 1939. Kirjan voi ostaa paikan päältä hintaan 25€. Esillä myös muita talvisotaan liittyviä tietokirjoja. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Uimahallin opetus- ja kahluualtaat pois käytöstä 26.11. alkaen

Kemin uimahallin katonkorjaustyöt etenevät

Kemin uimahallin kuntoallashallin (ns. vanhan osan) katon korjaustyö siirtyy tiistaina 26.11. opetusaltaan yläpuolisiin rakenteisiin. Opetusaltaalla alkaa nykyisen suojaseinän purku ja viimeisten liimapalkkilohkojen korjaaminen. Tämän johdosta uimahallin opetusallas ja samassa allasvesikierrossa oleva kahluuallas poistetaan käytöstä maanantain jälkeen. Kulku pesutiloista rajataan turvallisesti työmaa-alueen ohitse.

Käyttöön jäävät edelleen toiminta- ja virkistysallas (poreallas) laajennusosassa sekä muut oheistilat, kuntosali ja kahvio. Uimahalli palvelee normaalein aukioloajoin ark klo 7 – 20.30, la klo 12 – 16.30 ja sunnuntaisin klo 9 – 16.30.

Tämän hetkinen arvio korjaustöiden valmistumisesta on 7.1.2020, jonka jälkeen alkaa uimahallin käyttöönottovaihe. Tällöin kunto- ja opetusaltaat pestään ja täytetään vedellä. Nämä toimet vievät 1,5 – 2 viikkoa. Käyttöönoton aikana kaikki altaat ovat suljettuina.

Kaikkien uimahallin tilojen odotetaan olevan asiakkaiden käytössä 20.1.2020 alkaen.

Kirjanjulkkari/omakustanneilta – Anna Tiitta 27.11.

Lappilaislähtöinen, osan vuodesta Kemissä asuva, Anna Tiitta julkistaa uusimman romaaninsa “Marian luut” Kemin kirjaston lehtisalissa keskiviikkona 27.11.2019 klo 17.30.

Marian luut on sukupolviromani. Oikeastaan se on peräti saaga, joka ajoittuu vuosille 1865 – 2014. Kirjassa lyövät kättä etelä ja pohjoinen – entisaikain elämä ja nykyisyys. Tornionjokivarren maataloudesta elävät lappilaiset ja Stockmannin tavaratalon asiakkaat Helsingissä. Marian luut on tarina ihmisistä ja ihmisyydestä, ja yhteiskunnan muutoksesta.

Kirja on myös omakustanne, niin kuin aiemmatkin kirjailijan teokset: Novellikokoelma Ei niin pientä pahaa (2015) ja romaani Älä jätä minua (2018). Kirjailija tekee kirjansa kokonaan itse; kirjoittaa, taittaa, toteuttaa kannet, kustantaa, markkinoi, myy, postittaa, laskuttaa ja tekee kirjanpidon kuuliaisesti verottajaa varten. Siksi illan aikana käsitellään myös omakustanteita; miten voin julkaista oman kirjan, mitä kaikkea pitäisi tietää.

Mukana myös Lapin kirjallisuusseura, esittelijänä/haastattelijana toimii Anna Kyrö.

Kahvitarjoilu, tervetuloa mukaan!

Anna Tiitta

Kaupungin keskustan kehittäminen – vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Kaupunkia ei kehitetä ilman kaupunkilaisia ja talouselämää, kaikki mukaan vaikuttamaan!

Keskustan kehittämisen tavoitteena on kaupunkimiljöön parantaminen, matkailun kehittäminen ja kehityksen tukeminen, asukkaiden, vierailijoiden sekä palveluntarjoajien ja ennen kaikkea työpaikkojen lisääminen.

Suunnittelukohteena on Täiköntorin ympäristö rautatieaseman alueelle asti. Alue tulee toimimaan tulevaisuudessa Kemin keskustan käyntikorttina. Muutetaan yhdessä alue läpikulkupaikasta ajanviettopaikaksi.

Tutustu kehittämishankkeeseen tarkemmin tai vastaa heti kyselyyn tästä linkistä. Vastaa 10.12. mennessä. Sama kysely on hankkeen sivulla.

 

Sahansaarenkadun yleiskaavan yleisötilaisuus 27.11.2019 kello 16:00 K-Market Karihaara

TIEDOTE 18.11.2019

Sahansaarenkadun muutoksen vaikutusalueen asukkaille, maanomistajille ja muille osallisille

Yleisötilaisuus 27.11.2019 kello 16:00

Sahansaarenkadun ympäristöä koskeva yleiskaava- ja liikenneverkkovaihtoehdot pidetään nähtävänä 13.11.-9.12.2019 osallisten kuulemista varten. Asiaan liittyvä yleisötilaisuus pidetään K-Market Karihaaralla 27.11.2019 kello 16:00. Tilaisuudessa keskustellaan saatujen mielipiteiden pohjalta muokatusta aineistosta sekä tutustutaan kä-velykierroksella laadittujen suunnitelmien ja ratkaisujen periaatteisiin.

Aiemmin nähtävänä pidettyjen kaavaluonnosvaihtoehtojen liikennejärjestelyjä on muokattu saatujen mielipiteiden pohjalta ja laadittu kaksi uutta kaavaluonnosvaihtoehtoa (VE5 ja VE6). Aineisto on nähtävillä kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla, pääkirjaston lehtilukusalissa sekä tästä linkistä.

Yleisötilaisuudessa esitettyjen mielipiteiden lisäksi aineistosta voidaan jättää myös huo-mautus toimittamalla se kirjallisesti tai suullisesti 9.12.2019 kello 15:30 mennessä Tek-nisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi sekä tällä lomakkeella.

Kemi 18.11.2019
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Yleiskaavan valmisteluaineiston sekä kaavaluonnosten toinen nähtävilläpito (MRL 62 § ja MRA 30 §) 13.11. – 9.12.2019 (Sahasaarenkatu)

YLEISKAAVA: Kemijokisuun ja Karihaaran yleiskaavan sekä pohjoisten alueiden yleiskaavan muutos, joka koskee Sahansaarenkadun ympäristöä, pidetään nähtävänä 13.11.-9.12.2019. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Karihaaran alueen liikenneverkon kehittäminen vastaamaan paremmin tehdashankkeen logistisia tarpeita ja parantaa alueen liikenneturvallisuutta.

Aiemmin nähtävänä pidettyjen kaavaluonnosvaihtoehtojen liikennejärjestelyjä on muokattu saatujen mielipiteiden pohjalta ja laadittu kaksi uutta kaavaluonnosvaihtoehtoa (VE5 ja VE6). Luonnokset pidetään nähtävillä yllämainittuna ajankohtana.

Mahdolliset huomautukset aineistoista pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti 9.12.2019 kello 15:30 mennessä Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi tai tällä lomakkeella.

Kaava-aineistot ovat nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla, pääkirjaston lehtilukusalissa sekä tästä linkistä.

Kemi 13.11.2019 Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Postin lakko ja kaupungin laskutus

Kemin kaupungin talouspalvelut tiedottaa:

Kemin kaupunki laskuttaa ulkoiset laskut normaalisti Postin lakon aikana. Laskuille laitetaan maksuaikaa 30 pv. Mikäli lakko jatkuu, talouspalvelut tiedottaa asiasta lisää. Tarpeen mukaan voi olla suoraan yhteydessä laskuttajiin.

Verkkolaskun voi Keminkin kaupungilta tilata omassa verkkopankissaan.

Postin lakko vaikuttaa kirjaston lähettämiin kirjeisiin

Postin laaja lakko alkaa maanantaina 11.11. ja se voi kestää useita viikkoja. Kaikki kirjeposti, myös kirjaston lähettämät muistutukset erääntyneistä lainoista ja varausten noutoilmoitukset, viivästyy lakon aikana.

Nyt on tärkeää seurata omien lainojen eräpäiviä sekä varausten tilannetta Finnassa (lapinkirjasto.finna.fi – omat tiedot). Samalla voit tarkistaa, että kaikki osoitetiedot ja viestiasetukset ovat oikein. Viestiasetuksista voit vaihtaa paperisen kirjeen tilalle sähköpostin/tekstiviestin. Tarvittaessa ole yhteydessä kirjastoon.

Kemi 150 vuotta -juhlakirja julkaistu

Venäjän keisari Aleksanteri II perusti Kemin kaupungin 5.3.1869 Sauvosaaren niemelle. Tokko tuolloin kovin suurta ja näkyvää kaupunkia paikalliset Lautiosaaren kyläläiset osanneet tänne kuvitella, sen verran vaatimaton oli kaupunki perustamishetkellä, muutama mökki ja torppa siellä täällä. Hiljalleen kaupunki kuitenkin kohosi ja rakentui, vaurastuikin , yhdessä metsäteollisuuden kasvun myötä. Vähitellen kaupunkiin tehtiin kivisiäkin rakennuksia ja kaduista alkoi tulla kadun näköisiä ja kulkijoita kaduille muutti leivän perässä.

Kemin 150-vuotisjuhlien kunniaksi kaupunki on tehnyt juhlakirjan. Kirja on kuvateos, jossa rinnan kuljetetaan vanhaa ja uutta kaupunkikuvaa kertoen samalla kaupungin kasvusta ja muotoutumisesta nykyisenkaltaiseksi ja näköiseksi kaupungiksi. Kirjan lukija kokee matkan kaupungin historiaan ja näkee runsaan kuvituksen kautta kuinka vuosien saatossa tönöjen ja torppien värittämästä kaupungista kasvaa moderni ruutukaavaan rakennettu ja tiheästi asuttu pohjoinen meren, lumen ja valon kaupunki.

Kirjan kuvituksessa ja tarinoissa viehättävällä tavalla sekoittuvat kaupungin historian eri kerrokset ja asukkaiden arki ja juhla, ilot ja surut. Tarinoiden ja kuvien kautta kaupungin rakennukset ja kadut saavat syvyyttä ja historiaa, ne eivät ole enää vain betonia ja rautaa, niillä on oma pieni tarinansa miksi ne ovat olemassa.

Lukija voi kirjan avulla palata takaisin historiaan ja jos kuvituksesta löytyy se oma lapsuuden kotitalo, voi lukija palata omiin muistoihinsa sinne oman kotitalon portaille kesäiseen auringonpaisteeseen katsomaan kuinka äidin narulle laittama pyykki kuivuu leppoisassa Perämeren kesätuulessa…

Kirja on satasivuinen nelivärikirja. Sitä on saatavilla rajoitettu erä kulttuurikeskuksen museokaupasta ja kaupungintalon asiakaspalveupisteestä 20 euron hintaan.

Ensimmäiset Vihreä teko -tunnukset Esa ja Pojille ja Rönkä Oy:lle

Vihreä teko -palkitut vasemmalta Esa ja Poikien Esa Pekkala ja Heikki Taanila sekä Rönkä Oy:n toimitusjohtaja Veikko Oljakka.

Vasemmalta Esa ja Poikien Esa Pekkala ja Heikki Taanila sekä Rönkä Oy:n toimitusjohtaja Veikko Oljakka.

Kemin kaupunki on myöntänyt ensimmäiset Vihreä teko -tunnukset.

Kemin kaupunki kannustaa alueen yrityksiä ja muita toimijoita vihreään ja kestävään toimintaan. Vihreä teko -tunnus myönnetään erityisen ympäristöystävälliselle ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiselle toiminnalle.

Ensimmäisenä Vihreä teko -tunnuksen 8.11.2019 saavat:

Esa ja Pojat muovin lajittelun ja hyötykäyttöön keräämisen edistämisestä.

Esa ja Pojat on vuonna 2019 aloittanut kierrätettävän muovijätteen keräyksen Meri-Lapissa. Yritys kerää sekä kotitalouksien että yritysten ja yhteisöjen muovijätettä. Tämä on mahdollistanut ja lisännyt lajittelua ja kierrätystä.

Rönkä Oy siirtymisestä täysin kierrätettäviin pakkauksiin.

Rönkä Oy on vuonna 2019 siirtynyt täysin kierrätettäviin valkoisiin muovipakkauksiin aiempien mustien sijaan. Pääsääntöisesti mustaa muovia ei voi kierrättää normaalissa muovijakeessa, vaan se päätyy energiajätteeseen.

Molempien yritysten Vihreät teot lisäävät alueelta kierrätykseen päätyvän muovin määrää huomattavasti ja edistävät siten merkittävästi sekä Vihreän ja kestävän Kemin ympäristötavoitteita että kansallisia ja kansainvälisiä kierrätysastetavoitteita.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Eija Kinnunen, Vihreä ja kestävä Kemi -hanke, 040 161 6590, eija.kinnunen@kemi.fi